Періодичність: 2 рази на рік

Мови видання: українська, російська, англійська

Друкується за рішенням Вченої ради Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 21.12.2018 № 6, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна.

Свідоцтво про реєстрацію – Серія КВ №23204-13044ПР від 19.02.2018

Key title: Phìlosophìâ та polìtologìâ v konteksti suchasnoyi kul'tury
Abbreviated key title: PHIP
Parallel title: Philosophy and political science in the context of modern culture

ISSN  2663-0265 (print version) 2663-0273 (online)

Видавець: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Науковий журнал «Філософія та політологія в контексті сучасної культури» репрезентує результати досліджень з актуальних проблем філософії, політології та соціології. Аналізуються онтологічні, метафізичні, етичні, математичні аспекти світової та вітчизняної філософії, а також фундаментальні аспекти становлення соціології і політології у сучасній культурі.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, а також аспірантів і студентів гуманітарних факультетів.

Журнал було включено до Переліку наукових фахових видань України з філософських наук, Наказ МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 р. (зі змінами від 24.05.2018 №527).

У зв’язку зі зміною найменування засновника з "Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара" на «Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара» журнал отримав нове Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 19.02.2018 Серія КВ №23204-13044ПР.