РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Головний редактор:
Проф., д.політ.н., О.А.ТретякДніпровський національний університет імені Олеся Гончара.
Головний редактор, автор ідеї:
Професор, д.філос.н., О.С.Токовенко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

Заступники голови редакційної колегії:
Проф., д.філос.н., В.Б.Окороков, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
Проф., д.політ.н., В.В.Кривошеїн, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
Проф., доктор політ.н., І.В.Іщенко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

Відповідальний секретар редакційної колегії:
Доц., к.філос.н., Вершина В.А., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

Члени редакційної колегії:
Проф., д.філос.н., Ю.О.Шабанова, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (Україна);
Проф., д.філос.н., Т.С.Павлова, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна);
Професор, Кен Робертс, Ліверпульский університет (Великобританія);
Доц., д.е.н, С.Е.Сардак, Дніпровський гуманітарний університет (Україна);
К.філос.н., Сергій ТроїцькийІнститут філософії СПбГУ (Російська Федерація); 
Проф., доктор політ.н., Т.В. Сидорук, Національний університет «Острозька академія» (Україна);
Проф. Teрeзa Oболевич, Папський університет Іоанна Павла II в Кракові (Польща);
Проф., PhD, Деніел Епстайн, Техаський технологічний університет (США);
Проф., PhD., Ісик Куску Бонненфант, Близькосхідний технічний університет (Туреччина);
Проф., Ph.D, Янг Шин, Університет Центральної Оклахоми (США);
Проф., д.філос.н., П. І. Гнатенко, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (Україна);
Проф., д.філос.н., М. А. Мінаков, Національний університет «Києво-Могилянська академія» (Україна), Європейський університет Віадріна (Німечччина);
Проф., PhD, В. В. Піроженко, Університет Мічиган (США).