РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 Голова редакційної колегії:

Професор, д.філос.н., Токовенко О. С., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

Заступники голови редакційної колегії:

Проф., д.філос.н., Окороков В. Б., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

Проф., д.політ.н., Кривошеїн В. В., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

Проф., доктор політичних наук, Третяк О. А., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

Відповідальний секретар редакційної колегії:

Доц., к.філос.н., Вершина В.А., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

 Члени редакційної колегії:

Prof. Teresa Obolevitch, Pontifical University of John Paul II (Польща);

Ph. D. Daniel J. Epstein, Texas technical University (США);

Рrof., Dr., Oktay Tanrısever, Middle East Technical University (Туреччина);

Assoc. Prof. Dr., Isik Kuscu-Bonnenfant, Middle East Technical University (Туреччина);

Prof., Dr., Youngtae Shin, University of Central Oklahoma (США);

Проф., д.габілітований, Єжи Йозеф Вятр, Європейська Вища Школа права та управління (Польща);

Проф., д.філос.н., Гугнін О. М., Жешувський політехнічний університет (Польща);

Проф., д.філос.н., Рамішвілі В. М., Тбіліський державний університет ім. І. Джавахішвілі (Грузія);

Проф., д.філос.н., Гнатенко П. І., Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (м. Київ);

Проф., д.філос.н., Мінаков М. А., Національний університет «Києво-Могилянська академія»;

Проф., д.політ.н., Кирилюк Ф. М., Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Проф., д. політ.н., Щедрова Г. П., Університет імені Альфреда Нобеля (Дніпро);

Проф., д.соціол.н., Безрукова О. А., Запорізький національний університет;

Проф., д.соціол.н., Зоська Я. В., Класичний приватний університет (Запоріжжя);

Проф., д.соціол.н., Катаєв С. Л., Класичний приватний університет (Запоріжжя);

Проф., д.соціол.н., Лісієнко О. В., Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (Одеса);

Проф., д.соціол.н., Лобанова А. С., Криворізький державний педагогічний університет;

Проф., д.соціол.н., Щудло С. А., Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;

Проф., д.політ.н., Горбатенко В. П., Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України (Київ);

Проф., д.політ.н., Наумкіна С. М., Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (Одеса);

Проф., д.політ.н., Тупиця О. Л., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

Проф., д.політ.н., Іщенко І. В., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

Проф., д.соціол.н., Ніколенко В. В., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

Проф., д.філос.н., Шевцов С. В., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

Проф., д.філос.н., Кулик О. В., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

Проф., д.філос.н., Осетрова О. О., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

Проф., д.філос.н., Павлова Т. С., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.