Цілі та проблематика

Науковий журнал «Філософія та політологія в контексті сучасної культури» публікує результати вітчизняних та зарубіжних досліджень в галузі філософських, політичних наук і міжнародних відносин в контексті сучасних соціокультурних трансформацій.

Основними цілями журналу є:

  • репрезентація результатів досліджень та подання інформації про актуальну проблематику сучасних наукових досліджень і досягнення вчених;
  • сприяння підвищенню якості підготовки фахівців;
  • консолідація спільноти вчених на основі принципів науковості, професіоналізму, універсалізму;
  • формування і розвиток перспективних наукових напрямків.

Завдання видання:

  • відображення результатів науково-дослідної та науково-практичної діяльності в області філософії, політології і міжнародних відносин в контексті сучасної культури;
  • формування відкритої наукової полеміки, що сприяє підвищенню якості наукових досліджень;
  • розширення сфери об'єктивного знання;
  • забезпечення гласності, відкритості та безкорисливості в відображенні наукової проблематики. 

Архівування

Цей журнал використовує систему Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотека гарантує довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації.