ГЕНЕЗИС ЯВИЩА ОСВІТИ В ДИСКУРСІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

  • Vasyl I. Zinkevych Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0003-1004-1685
Ключові слова: індустріальна освіта, життєвий цикл, зародження, підстава, умови, нова людина, дух епохи, філософія, наукова картина світу, світогляд, ідеологія, знання.

Анотація

В статті аналізується генезис системи індустріальної освіти; фундаментальна наука розглядається як підстава даного явища, а умови переходу від аграрної до індустріальної освіти постулюються як формоутворення освіти; ідеал нової людини – як логічний продукт функціонування індустріальної освіти; фундаментальна наука як підстава є невичерпною, оскільки вона живиться смислогенезом Всесвіту. Головним чинником формоутворення освіти був так званий «дух епохи» тогочасної Європи, як простору у якому зародився і прогресував індустріалізм. Філософія як атрактор нового світового порядку відігравала помітну роль, зважаючи на її місце і роль у просторі духовного виробництва. Наукова картина світу в оцінці умов того часу відіграє одну з ключових ролей, оскільки – це система найбільш загальних уявлень про природу, принципів дослідження і вихідних даних, що виробляються природознавством і соціально – гуманітарним комплексом наук на тому чи іншому етапі його розвитку. Світогляд Нового часу як чинник породження індустріальної доби відігравав важливу роль, оскільки це не просто узагальнене уявлення про світ, а історично конкретна форма суспільної самосвідомості людини, вузловими категоріями якої слугують поняття «світ» і «людина». Світогляд за самою своєю сутністю є універсальним, оскільки інтегрує знання і переконання, а також практичним. У цьому полягає функціональне призначення світогляду. Ідеологія Нового часу та її вплив на породження першоелементів системи індустріальної освіти забезпечувався релігійними настановами, волею монарха (державою) і здоровим глуздом людини, головним чином батьків. Педагогічна думка на етапі зародження системи індустріальної освіти була суперечливою, оскільки в європейському просторі відбувалось гостре протистояння усталених ідей католицької релігійної освіти, з одного боку, а з іншого – інноваційних ідей Реформації і Відродження. Зміст освіти на етапі зародження індустріальної доби був достатньо суперечливим, оскільки був звалений у єдиний педагогічний котел теологічного, гуманітарного і природознавчого знання. На практиці вихід був знайдений організаційним шляхом культивування релігійних і світських навчальних закладів. Ідея «нової людини» поступово вимальовувалась на полотні освітянської діяльності завдяки ідеям авторитетних філософів, науковців і діячів мистецтва. До того ж, Нова доба вимагала вже не просто людину – гуманіста, а поставила питання про формування людини – ремісника.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Kopernyk N. O vrashchenyy nebesnыkh sfer. Moskva, 1964. 653s. [Elektronnij resurs]. Rezhim dostupu: http://padabum.com/x.php?id=28930.

Veichzhen H. Hlobalna osvita: systemnyi ta instytutsionalnyi vymiry: monohrafiia. Kyiv, 2019. 295s.

Tryfonova M.K. Nauka. Obrazovanye. Chelovek: monohrafyia. Symferopol, 2012. S.63.

Filosofiia osvity: navch. posib. Kyiv, 2009. S. 10. [Elektronnij resurs]. Rezhim dostupu: http://www.enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/4052/1/Philosophy%20of%20Education.pdf.

Filosofiia. Vikipediia - vilna entsyklopediia. [Elektronnij resurs]. Rezhim dostupu: https://uk.wikipedia.org/wiki/Filosofiia

Istoriia filosofskoi dumky: Antychnist, Serednovichchia, Vidrodzhennia: lektsiini materialy. Tema 2.1. [Elektronnij resurs]. Rezhim dostupu: https://arm.naiau.kiev.ua/books/filosofia-30012017/lection/lec2.1.html.

Filosofiia yak nauka i svitohliad: lektsiini materialy. Tema 1. [Elektronnij resurs]. Rezhim dostupu: https://www.naiau.kiev.ua/books/filosofia-30012017/lection/lec1.html.

Idiolohema. Vikipediia - vilna entsyklopediia. [Elektronnij resurs]. Rezhim dostupu: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ideolohema.

Altiusser Lui. Ideolohiia ta derzhavni ideolohichni aparaty. Spilne. 2010. № 3: Polityka osvity. [Elektronnij resurs]. Rezhim dostupu: https://commons.com.ua/uk/ ideologiya-ta-derzhavni-ideologichni-aparati/.

Dzhurynskyi A. N. Ystoryia pedahohyky y obrazovanyia: ucheb. dlia bakalavrov. 3-e yzd., pererab. y dop. Moskva, 2013. 676s. [Elektronnij resurs]. Rezhim dostupu: https://stud.com.ua/72313/pedagogika/istoriya_pedagogiki_ta_osviti.

Volkova N. Pedahohika:posib. Kyiv, 2003. 576s. [Elektronnij resurs]. Rezhim dostupu: https://lektsii.org/3-136209.html.

Fylosofskyi эntsyklopedycheskyi slovar / hl. red. L.F. Ylychev, P.N. Fedoseev, S.M. Kovalev, V.H. Panov. Moskva, 1983. 840s.

Toffler. Tretia Khvylia / 3 anhl. per. A. Yevsa. K.: Vyd. dim «Vsesvit», 2000. S.338.

Orteha-i-Hasset Kh. Misiia universytetu. Ideia universytetu: antolohiia / pid. red. M. Zubrytska. Lviv, 2002. S.96.

Klymova H.P. Obrazovanye v kontekste tsyvylyzatsyonnoho razvytyia: monohrafyia. Kharkov: Yzdatel FL-P Vapniarchuk N.N., 2007. S.31.


Переглядів анотації: 65
Завантажень PDF: 59
Опубліковано
2020-07-10