ПОГЛЯДИ АНГЛІЙСЬКОГО ДИПЛОМАТА Е.САТОУ НА ДИПЛОМАТИЧНУ ПРАКТИКУ ТА ДИПЛОМАТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ

  • Tamila Hrachevska Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара https://orcid.org/0000-0001-6214-6767

Анотація

Стаття присвячена аналізу поглядів відомого англійського дипломата Е.Сатоу на дипломатичну практику та дипломатичний інструментарій. Охарактеризовано погляди Е.Сатоу на особливості здійснення дипломатичної діяльності у різні історичні періоди. Було наведено позицію Е.Сатоу щодо ролі та місця міністрів закордонних справ, яких він розглядав як відповідальних державних діячів, котрим надані повноваження здійснювати зносини своєї держави з іншими державами, у дипломатичній практиці. Ґрунтовно розглянуто фактори, що призвели до розширення повноважень глав дипломатичних представництв, які, за Е.Сатоу, полягають у наступному: виникнення нових держав, зростання ролі певних держав, конституційні зміни у способах управління, збільшення кількості організацій, котрі мають сприяти кращому взаєморозумінню націй, ускладнення міжнародних відносин. Було розглянуто якості, які, на думку Е.Сатоу, повинні бути притаманні дипломатичним співробітникам. Встановлено, що для Е.Сатоу було принциповим створення сприятливих умов для збереження документів, які відкладаються в результаті дипломатичної діяльності, що позитивно позначається на діяльності співробітників дипломатичних установ. Охарактеризовано погляди Е.Сатоу щодо особливостей поведінки дипломатів у державі перебування, які першочергово мають розуміти та поважати традиції держави перебування.
Значну увагу було приділено аналізу поглядів Е.Сатоу на роль глави дипломатичного представництва у процесі підготовки молодих дипломатів, зокрема опанування ними навичок роботи з дипломатичними документами. Встановлено, що Е.Сатоу був переконаний, що надання та забезпечення дипломатичних привілеїв та імунітетів є важливим чинником створення сприятливої атмосфери для професійної діяльності дипломатів. Значну увагу приділено характеристиці поглядів Е.Сатоу на провідні напрямки діяльності дипломатичних представників закордоном, які повинні здійснюватися з дотриманням не лише правових, а й етичних норм. Зазначено, що для Е.Сатоу важливим складником дипломатичної діяльності було правильно вживання дипломатичних термінів, неправильне використання котрих може призвести до виникнення серйозних непорозумінь та конфліктів у відносинах між державами. Встановлено, що для Е.Сатоу характерним було шанобливе ставлення до дипломатичного спадку своїх попередників, які значно, на його думку, перевершували сучасних йому дипломатів в мистецтві дипломатичної інтриги та боротьби.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Satou E. (1947). Rukovodstvo po diplomaticheskoy praktike [Guide to Diplomatic Practice]. M.: OGIZ. (іn Russian).

Berridge, G.R. & James, A.A. (2003). Dictionary of Diplomacy. Retrived from http://www.kamudiplomasisi.org/pdf/kitaplar/___adictionaryofdiplomacy.df

Brailey, N. (2010). Sir Ernest Satow, Japan and Asia: the trials of a diplomat in the age of high imperialism. Retrived from https://www.cambridge.org/core/journals/historical-journal/article/sir-ernest-satow-japan-and-asia-the-trials-of-a-diplomat-in-the-age-of-high-imperialism/E1D0305F40683D640EF19C137104DF30

Ruxton, I. (1995). Ernest Satow’s Early Years in Japan. Retrived from https://core.ac.uk/download/pdf/147424244.pdf

Ruxton, I. (2008). Sir Ernest Satow’s Private Letters to W.G. Aston and F.V. Dickins: The Correspondence of a Pioneer Japanologist from 1870 to 1918. Retrived from https://kyutech.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=5638&item_no=1&attribute_id=17&file_no=1

Sir Ernest Mason Satow (2019). Retrived from https://research.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/term_details.aspx?bioId=31036


Переглядів анотації: 286
Завантажень PDF: 228
Опубліковано
2020-07-10