МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІЗ ЗАБОРОНИ ХІМІЧНОЇ ЗБРОЇ:

СТРУКТУРА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Oleksandra Dvurechenska Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара https://orcid.org/0000-0002-7786-024X
Ключові слова: Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення; Організація із заборони хімічної зброї; хімічна зброя; хімічна безпека; хімічне роззброєння; хімічний захист.

Анотація

Досліджено специфіку функціонування Організації із заборони хімічної зброї. Встановлено компетенції і порядок формування провідних установ організації. Розкрито потенціал організації у забезпеченні міжнародної хімічної безпеки. Встановлено повноваження організації щодо порушників міжнародного права у сфері хімічної безпеки. Розкрито роль Організації із заборони хімічної зброї як провідної контролюючої установи у реалізації положень Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення. Визначено взаємовідносини організації з країнами-членами, міжнародними організаціями, представниками хімічної промисловості та громадянського суспільства. Підкреслено зв’язок організації з ООН.
Доводиться, що Організація із заборони хімічної зброї є провідним багатостороннім об’єднанням в системі світової хімічної безпеки, яке сприяє врегулювання міжнародних відносин щодо знищення хімічної зброї, контролю над хімічною зброєю, розробки, виробництва, накопичення хімічних речовин прямого та подвійного призначення. Встановлено, що провідними структурами організації є Конференція держав-учасниць, Виконавча рада, Технічний секретаріат, Науково-консультативна рада, Комісія з питань конфіденційності та Консультативний орган з адміністративних та фінансових питань. Серед провідних напрямів практичної діяльності організації важливу роль відіграють інспекції, оскільки дозволяють представникам установи з’ясувати стан хімічної безпеки на окремих територіях та сприяють підтримки довіри між світовими акторами, обмін інформацією між країнами-учасницями та допомога державам, які постраждали від використання хімічної зброї, або прагнуть вдосконалити систему хімічної безпеки. Аналіз діяльності організації доводить, що установа постійно корегує методи реалізації своїх функцій у відповідності із новими світовими загрозами, бере участь у створенні нових міжнародних норм у сфері хімічної безпеки, а також, за погодженням з ООН, відбувається розширення її повноважень.
Встановлено, що існуюча структура та способи діяльності дозволяють Організація із заборони хімічної зброї забезпечувати міжнародну хімічну безпеку та оперативно реагувати на її порушення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Conference of the States Parties. Setting the OPCW’s strategic direction. (2020). Retrieved 28.03.2020 from https://www.opcw.org/about-us/conference-states-parties

Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction. (1992). Retrieved March 28, 2020 from https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVI-3&chapter=26&clang=_en

Eliminating Chemical Weapons. Committed to complete and verifiable destruction. (2020). Retrieved March 28, 2020 from https://www.opcw.org/our-work/eliminating-chemical-weapons

Executive Council. (2020). The governing body of the OPCW. Retrieved March 28, 2020 from https://www.opcw.org/about-us/executive-council

Handbook on Chemicals. (2019). Retrieved March 28, 2020 from https://www.opcw.org/resources/declarations/handbook-chemicals

OPCW by the Numbers. (2019). Retrieved March 28, 2020 from https://www.opcw.org/media-centre/opcw-numbers

OPCW Mission Statement. (2020). 19Retrieved March 28, 2020 from https://www.opcw.org/about-opcw/mission/

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons. Retrieved March 28, 2020 from https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/OPCW

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons. Retrieved March 28, 2020 from https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2013/opcw/facts/

Our Partners. Working together for a world free of chemical weapons. (2020). Retrieved March 28, 2020 from https://www.opcw.org/about-us/our-partners

Report of the Forty-Fifth Session of the Advisory Body on Administrative and Financial Matters. (2018). Retrieved March 28, 2020 from https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2018/08/abaf-45-01%28e%29.pdf

Report of the OPCW on the Implementation of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction in 2018. (2018). Retrieved March 28, 2020 from https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2019/12/c2404%28e%29.pdf

Status of the OPCW’s Contribution to Global Anti-terrorism Efforts. (2019). Retrieved March 28, 2020 from https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2019/02/ec90dg08%28e%29.pdf

Subsidiary Bodies. (2020). Retrieved 28.03.2020 from https://www.opcw.org/about-us/subsidiary-bodies

Technical Secretariat. Facilitating the implementation of the Convention. (2020). Retrieved March 28, 2020 from https://www.opcw.org/about-us/technical-secretariat

Кучеренко, С.М. (1999). Конвенція про заборону хімічної зброї і України: історичний досвід, сучасний стан і перспективи. Науковий вісник Дипломатичної академії України, 2, 193-201. / Kucherenko, S.M. (1999). Konventsiia pro zaboronu khimichnoi zbroi i Ukrainy: istorychnyi dosvid, suchasnyi stan i perspektyvy. Naukovyi visnyk Dyplomatychnoi akademii Ukrainy, 2, 193-201.

Levchenko, O.Ye. (2014). Khimichna bezpeka yak element natsionalnoi bezpeky. Nauka i Praktyka, 1, 38-49.

Orhanizatsiia iz zaborony khimichnoi zbroi distala pravo nazyvaty vynnykh u khimatakakh (2018). Retrieved March 28, 2020 from https://gordonua.com/ukr/news/worldnews/-organizatsija-po-zaboroni-himichnoji-zbroji-otrimala-pravo-nazivati-vinnih-u-himatakah-253136.html

Teroryzm: suchasnyi stan ta mizhnarodnyi dosvid borotby. (2003). / Kaliuzhnyi, R.A. Zhuravljov, V.P., Koloskov, V.V. Bantyshev, V.F., Melnyk, A.O. Muzhenko, P.M., Romaniuk, B.V., Usenko, O.V. Kyiv: National Academy of Internal Affairs of Ukraine.


Переглядів анотації: 88
Завантажень PDF: 171
Опубліковано
2020-07-10