ПИТАННЯ ПЕРСПЕКТИВИ КУЛЬТУРИ В СВІТЛІ КРИТИКИ ПОНЯТТЯ «СУБ’ЄКТ»

Ключові слова: людина, суб’єкт, Бог, свобода, культура образ, пізнання.

Анотація

Культурно-філософські виміри проблеми людини через призму критичного аналізу поняття «суб’єкт» виступає ключовим у дослідженні. Історико-філософська реконструкція образу людини у контексті гносеологічної та антропологічної європейської думки лягла в соснову рішення цього питання. Акцентується увага на відмові від непоміркованого ототожнення понять «людина» та «суб’єкт» у філософській культурі мислення. Розкриваються питання підміни цілісного образу людини як подоби Бога категоріальною конструкцією філософської гносеології як «суб’єкт». Критично осмислені тенденції філософського пізнавального лібералізму (в структуралізмі та постструктуралізмі) у питаннях розуміння людської особистості та самої природи людини в цілому.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Tatyana Viktorovna Borisova, Національна металургійна академія України

Доцент кафедри філософії та політології,
Національна металургійна академія України

Посилання

Ilyin, I.P. (1996). [Poststructuralism. Deconstructivism. Postmodernism]. M.: Intrada. (in Russian)

Melville, Y.K. (1983). [Ways of bourgeois philosophy of ХХ century (critical essays)]. M.: Though. (in Russian)

Sautkin, A.A. (2004). [The subject’s problem in social philosophy: An analysis of some critical concepts]. Abstract. Murmansk. (in Russian)

Foucault, M. (1994). [Words and things]. St. Petersburg: A-cad. (in Russian)

Habermas, J. (2003). [Philosophical discourse on modernism]. M.: All World. (in Russian)

Ellen, R. (2008). Theories in anthropology and «anthropological theory». Journal of The Royal Anthropological Institute (N.S.), 16, 387-404.

Marks, J. (2009). Why I am not a scientist: Anthropology and modern knowledge. – Bercly etc.: California univ. press, XIII, 325 p.

Searle, J.R. (1999). Mind, languague and society. – L.: Basic books, – 192 p.

Stocking, G.W. (2001). Delimiting anthropology: Occasional inquiries and reflections. Madison: Wisconsin Press.

Whiting, J.E. (2002). The non-branching form of «what matters», in Metaphysics / Ed. by Gale R.M. Oxford: Blackwell, 190-218.


Переглядів анотації: 131
Завантажень PDF: 126
Опубліковано
2020-12-21