Інформаційна культура мережевого простору

  • T. Sulyatytska Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Ключові слова: мережа, інформаційна, інформаціональне культура, простір потоків, інформаційний простір, комунікації, Інтернет, знання, гіпертекст.

Анотація

Аналізуються процеси світової глобалізації, що охопили практично всі сфери людської діяльності: економіку, культуру, інформаційний простір, технології та управління. Все це дає нам змогу говорити про розвиток відкритого інформаційного суспільства, якому притаманний мережний спосіб взаємодії між людьми в усіх напрямках їхньої діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Castels M. Materials for an exploratory theory of network society / M. Castels. – Brit. J. Of. Soc., 2000, №51, - p. 18.

Долгіх Г. Глобальна соціокультурна трансформація: концептуальний вектор дослідження / Ганна Долгіх // Філософія. - №8 (99) - листопад, 2009. - С. 129-133.

Будз В. Філософські аспекти трансформації сучасного українського суспільства / Володимир Будз // Етико-аксіологічний аспект трансформації сучасного українського суспільства – Івано-Франківськ: Видавець І. Я. Третяк, 2009. – 180с.

Гендина Н. И. Информационная культура и информационное образование / Н. И. Гендина / Информационное общество: культурологические аспекты и проблемы. – Краснодар / Новороссийск, 1997. – С. 103.

Виноградов В. А. Создание информационной культуры для Европы / В. А. Виноградов, Л. В. Скворцов / Доклад на VI конференции ЕКССИД, 23-25 марта 1991г. Кентербери, Великобритания // Теория и практика общественно-научной информатики. – 1991 – №2 – С. 23-29.

Жалдак М. И. Система подготовки учителя к использованию информаионной технологи в учебном процессе / М. И. Жалдак. – Автореф. дисс. докт. пед. наук. - М.: 1989 - 48 с.

Розумовська О. Б. Формування інформаційної культури майбутніх вчителів математики та фізики / О. Б. Розумовська / Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Випуск 8. У 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Т. 1. – 180с.


Переглядів анотації: 139
Завантажень PDF: 74
Опубліковано
2012-10-03