МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ

Ключові слова: парламент, парламентські органи міжнародних організацій, парламентаризм, органи законодавчої влади, конституційне право

Анотація

У статті висвітлено питання виникнення та становлення інституту парламентаризму та представницької демократії в Європі. Підкреслюється міжнародне значення законодавчих представницьких органів, а також інституту парламентаризму. Наголошується на важливій ролі органів міжпарламентського співробітництва та європейських міжнародних організацій у вирішенні загальноєвропейських проблем. Мета наукового дослідження полягає у проведенні комплексного аналізу механізму функціонування європейського парламентаризму, вивченні сучасних тенденцій його розвитку. Практичне значення дослідження полягає у сприянні кращому розумінню європейських парламентських традицій в Україні, а, отже, зміцненню відносин між Україною та Євросоюзом. Зроблено висновок, що сучасна Європа – це Європа парламентських демократій. Розвиток сучасних комунікаційних технологій і соціальних мереж підвищує важливість міжнародних громадських зв’язків як доповнення до традиційних контактів професійних дипломатів, адже парламентаризм це результат тривалого розвитку суспільних відносин, насамперед, у країнах Західної Європи. Водночас на сучасному етапі принципи та ідеї парламентаризму дедалі більше поширюються на інші держави європейського регіону, що є наслідком існування загальноєвропейських соціальних та економічних проблем, які змушують європейське співтовариство вдаватися до постійної співпраці через відповідні міжпарламентські і парламентські механізми міжнародних міждержавних організацій країн Європи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Оleksandr Vasilyevich Aliksiychuk

Аспірант кафедри парламентаризму,
Навчально-науковий інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету ім. Т.Шевченка

Посилання

Beuman, L.M. (2015). Cohabitation in New Post-Conflict Democracies: The Case of Timor-Leste. Parliamentary Affairs, 68(3), 453-475. Doi:10.1093/pa/gst016: 1-23.

Capasso, S. & Santoro, L. (2018). Active and passive corruption: Theory and evidence. European Journal of Political Economy, 52, 103-119.

Chaisty, P., Cheeseman, N. & Power, T. (2017). Rethinking the ‘presidentialism debate’: conceptualizing coalitional politics in crossregional perspective. Democratization, 21(1), 72-94.

Cheibub, J.A., Elkins, Z. & Ginsburg T. (2020). Beyond Presidentialism and Parliamentarism. British Journal of Political Science, 44(03), 515-544. Available on CJO. Doi:10.1017/ S000712341300032X

Elgie, R. (2018). Political Leadership: A Pragmatic Institutionalist Approach. London, UK: Palgrave Macmillan.

Erdem, A., Carkoglu A. (2018). Presidents Shaping Public Opinion in Parliamentary Democracies: A Survey Experiment in Turkey. Political Behavior, 40, 371–393. DOI:10.1007/s11109-017-9404-x

Ganghof, S. (2017). A new political system model: Semi-parliamentary government. European Journal of Political Research, 57(2), 261-281.

Jancic, D. (2015). The Game of Cards: National Parliaments in the EU and the Future of the Early Warning Mechanism and Political Dialogue. Common Market Law Review, 52(4), 939-976.

Junghsiang, T. (2017). The Triangular Relationship between the President, Prime Minister, and Parliament in Semi-presidentialism: Analyzing Taiwan and Poland. Soochow Journal of Political Science, 35, 2, 1-71.

Kim, Y.A. (2015). Troubled Marriage? Divided Minority Government, Cohabitation, Presidential Powers, President-Parliamentarism and Semi-Presidentialism. Government and Opposition, 50(4), 652-681.

Louwerse, T. (2014). Unpacking “positive” and “negative” parliamentarism. Paper presented at the workshop “The Evolution of Parliamentarism and Its Political Consequences” of the European Consortium of Political Research. Salamanca, April 10-15, 18.

Molder, M. (2014). Coherence of Coalition Governments Across Types of Parliamentarism. Paper prepared for the 2014 ECPR Joint Sessions of Workshops in panel “The Evolution of Parliamentarism and its Political Consequences”. Central European University, 21.

Thomas, A. & Tacea, A. (2015). The French Parliament and the European Union: Shadow Control through the Government Majority, in Hefftler, C., Neuhold, C., Rozenberg , et al (eds). The Palgrave Handbook on National Parliaments and the European Union. Basingstoke. Hampshire: Palgrave Macmillan, 170-190.

Young, Hun Kim (2020). Semi-presidential systems can provide democratic benefits for new democracies, but only if there are effective checks on presidential power. Retrived March 11, 2021 from https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2014/09/03/semi-presidential-systems-can-provide-democratic-benefits-for-new-democracies-but-only-if-there-are-effective-checks-on-presidential-power/?utm_source=feedburner&utm


Переглядів анотації: 119
Завантажень PDF: 116
Опубліковано
2021-07-26