ТРОПИ І ПОЯСНЕННЯ В ПОЛІТИЧНИХ ДИСКУРСАХ: СПРОБА ЛІНГВО-ПОЛІТИЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

  • Maksym Volodymyrovych Yakovlyev Національний університет «Києво-Могилянська академія» https://orcid.org/0000-0001-7774-3513
Ключові слова: концептосфера політичної науки, дискурс-аналіз, міждисциплінарні лінгвістично-політологічні дослідження, політична теорія, методологія наукових досліджень, термінознавство

Анотація

У статті розглядається використання тропів як риторичних прийомів на прикладі політичного дискурсу про історичний контекст і міжнародні відносини. Ідентифіковані на емпіричному матеріалі тропи ілюструють можливості пояснення в суспільствознавчих дисциплінах, з опертям на методологічні підходи до пояснення, розроблені Ю.Міганом і П.Ротом, за якими пояснення у соціальних науках можливе як системна парадигма, в якій ідентифіковані структурні елементи у вигляді змінних та зв’язків між ними, що регулюються певними принципами. Ю.Міган використовує метафору карти по відношенню до пояснення: масштаб і форма залежить від позиції дослідника, а її формат – від конкретних дослідницьких завдань. За П.Ротом, у суспільствознавстві є низка пояснень, які просто неможливі без наративного викладу, в яких наратив і є поясненням і які він називає «сутнісно наративні пояснення». Проведений аналіз на прикладі витягів з праць Д.Саттера і С.Корсунського демонструє, що складні тропи (приміром металепсис) дозволяють ідентифікувати складові дискурсу та відтворити зв’язки між ними, які практично неможливо передати за допомогою символьної чи «сухої» наукової мови.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Maksym Volodymyrovych Yakovlyev, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Кандидат політичних наук, доцент,
завідувач кафедри міжнародних відносин,
керівник Школи політичної аналітики,
Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Посилання

Algemeen Letterkundig Lexicon [General literature science lexicon]. (2012). G.J. van Bork, D.Delabastita, H. van Gorp, P.J. Verkruijsse, G.J. Vis. geraadpleegd op 2 juni 2021 https://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_02026.php (in Dutch)

Charteris-Black, J. (2006). Politicians and Rhetoric. The Persuasive Power of Metaphor. Palgrave MacMillan (Basingstoke), ISBN: 978-0-230-01981-2

Entsyklopedychnyi slovnyk klasychnykh mov (2017). [Encyclopedical dictionary of classical languages] L.L. Zvonska, N.V.Korolova, O.V.Lazer-Pankiv ta in.. Kyiv: VPTs «Kyivskyi universytet». S. 509. (in Ukrainian)

Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Philosophical encyclopedia dictionary]. (2002). V.I.Shynkaruk (hol. redkol.) ta in. Kyiv: Instytut filosofii imeni Hryhoriia Skovorody NAN Ukrainy: Abrys. S.648. (in Ukrainian)

Gallie, W.B. (1956). Essentially Contested Concepts. Proceedings of the Aristotelian Society, New Series, 1956. Vol. 56. P. 167-198.

Goertz, G. (2011). Social Science Concepts: A User’s Guide. New Jersey: Princeton University Press.

Greene, C. (2020) Nomadic concepts, variable choice, and the social sciences. Philosophy of the Social Sciences, 50(1), 3-22. DOI: 10.1177/0048393119878783

Kissindzher, H. (2017). Svitovyi poriadok. Rozdumy pro kharakter natsii v istorychnomu konteksti. [World order: thoughts about nations in historical context]. Kyiv: «Nash format». (in Ukrainian)

Korsunskyi, S. (2020). Zovnishnia polityka v epokhu transformatsii [Foreign policy in the age of transformation]. Kharkiv: Vivat. (in Ukrainian)

Lakoff, J. (1986). A Figure of Thought. Metaphor and Symbolic Activity, 1(3), 215-225.

Literaturnaya entsiklopediya terminov i ponyatiy. (2001). Pod red. A.N.Nikolyukina. Institut nauchnoy informatsii po obshchestvennym naukam RAN: Intelvak. 2001. Stb. 1099-1100. (in Russian)

Literaturoznavcha entsyklopediia: [Literary science encyclopedia] u 2t. (2007). Аvt.-uklad. Yu. I. Kovaliv. Kyiv: VTs «Akademiia», T.2 : M-Ya. S. 503. (in Ukrainian)

Meehan, E.J. (1968). Explanation in Social Science. A System Paradigm. Homewood: The Dorsey Press.

Osiievskyi, Y. & Yakovlyev, M. (2019). Sirens in the Panopticon: Intersections between Ainslean picoeconomics and Foucault’s discipline theory. Foucault Studies, 1(27), 117-143. https://doi.org/10.22439/FS.V27I27.5894

Roth, P. (1988). Narrative Explanations: The Case of History. History And Theory, 27(1), 449-478. https://doi.org/10.2307/2504958

Roth, P. (2017). Essentially narrative explanations. Studies In History And Philosophy Of Science Part A, 62, 42-50. https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2017.03.008

Satter, D. (2018). Doba bezumstva. Zanepad i kinets Radianskoho Soiuzu [Age of delirium. The end and fall of the Soviet Union]. Kyiv: Dukh i litera. (in Ukrainian).

Sigrell, A. (2009). Retorik för lärare: konsten att välja språk konstruktivt [Rhetoric for teachers: the art of choosing language in a constructive manner]. Retorikförlaget. (in Swedish)


Переглядів анотації: 3
Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2021-07-24