Культура тотальної інформаційності як система координат сучасності

  • O. Ivanova Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ключові слова: соціальні комунікації, інформаційні та комунікаційні відносини, культура тотальної інформаційності.

Анотація

Автор статті ставить собі за мету, осмисливши актуальні ідеї щодо сучасності, запропонувати введення нової категорії на позначення цього етапу розвитку людства, яка була б продуктивною для розуміння і тлумачення принципових властивостей культури початку ХХІ століття.
Систематизація уявлень та спостережень щодо змін у масовоінфомаційній діяльності у зв’язку з формуванням нового типу суспільства дає підстави запропонувати визначення «культура тотальної інформаційності» для опису сучасності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Рубанець О. М. Інформаційне суспільство: когнітивний креатив постнекласичних досліджень : монографія / О. М. Рубанець. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2006. – 420 с. – ISBN 966-8210-34-4.

Іванов В. Ф. Передмова від видавця / Валерій Іванов // Публіцистика: Масова комунікація: Медіа-енциклопедія / за заг. ред. В. Ф. Іванова. – К.: Академія Української Преси, Центр

Вільної Преси, 2007. – С. 6–46. – ISBN 996-7181-95-2.

Головко Б. А. Інформаційна соціологія / Б. А. Головко // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Факультет соціології та психології. Інститут Журналістики. Т. V. – 2004. – С. 23-31.

Гриценко О. М. Основи теорії міжнародної журналістики / О. М. Гриценко, В. І. Шкляр;

[за ред. В. В. Різуна]. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2002. – 304 с. – ISBN 966-594- 291-3.

Новые информационные технологии и судьбы рациональности в современной культуре : матер. «Круглого стола» // Вопросы философии. – 2003. – № 12. – С. 3–52.

Уэбстер Ф. Теории информационного общества / Фрэнк Уэбстер; [пер. с англ. М. Арапова, Н. Малыхиной; под ред. Е. Л. Вартановой]. – М.: Аспект- Пресс, 2004. – 400 с. – ISBN 0-415-28201-2 (англ.); ISBN 5-7567-0342-X (рус.).

Новая индустриальная волна на Западе : антология / [под ред. В. Л. Иноземцева]. – М., 1999. – 640 с.

Моисеев Н. Информационное общество: возможность и реальность / Никита Моисеев // Информационное общество : сб. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. – С. 428-451. – (Сер.: Philosophy). – ISBN 5-17-022346-3.

Мей К. Інформаційне суспільство: скептичний погляд / Кристофер Мей; [пер. з англ. М. Войцицької] – К.: «К.І.С.», 2004. – 220 с. – ISBN 966-8039- 57-2 (укр.); ISBN 0-7456-2684-X (англ.).

Лактионов А. Информационное общество: через тернии к звездам / Андрей Лактионов // Информационное общество : сб. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. – С. 5-6. – (Сер.: Philosophy). – ISBN 5-17-022346-3.

Гоч В. П. Книга Со-Бытия / В. П. Гоч, В. Л. Кулиниченко. – К.: Сфера, 2008. – 88 с. – ISBN 966-8782-47-Х.

Кизима В. В. Социум и бытие / В. В. Кизима. – К. : Издатель ПАРАПАН, 2007. – 204 с. – ISBN 978- 966-8210-50-1.


Переглядів анотації: 35
Завантажень PDF: 117
Опубліковано
2012-10-03