Модель виховання епохи Київської Русі

  • A. Zelena Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: модель виховання, виховний ідеал, цінності виховання, процес виховання.

Анотація

У статті аналізується модель виховання Київської Русі, основні виховні цінності та ідеали виховання цього періоду. Розглядаються чинники, які вплинули на формування даної моделі виховання. Простежується історична трансформація виховних цінностей. Виокремлюються й аналізуються виховні цінності язичницької Русі і нові цінності виховання, що принесло з собою християнство. Аналізуються спільні і відмінні риси виховної моделі цих двох періодів історії Київської Русі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бабишин С. Д. Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства XIV – XVII вв. / С. Д. Бабишин, Б. Н. Митюров. - М.: Педагогика, 1985. - 367 с.

Воронин Н. Н. Духовная культура Древней Руси / Н. Н. Воронин, А. Г. Кузьмин // Вопросы истории. - 1972, №9. - С. 21-34.

Древние жития Святителя Иоанна Златоуста: тексты и комментарий / Пер., вступ. ст., комм. А. С. Балаховской, общ. ред. А. И. Сидорова. – М., 2007. – 523 стр.

Кононенко П. П. Українознавство: Підручник / П. П. Кононенко. – К., 2006. – 872с.

Повесть временных лет. // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1. СПб.: Наука, 1997 - 542с.

Рибаков Б. А. Из истории культуры Древней Руси / Б. А. Рибаков. – М. – 1984. – 241с.

Шумихина Л. А. Генезис русской духовности / Л. А. Шумихина. – Єкатеринбург, - УрО РАН – 1998. - 396с.


Переглядів анотації: 22
Завантажень PDF: 63
Опубліковано
2012-10-03