«КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ПАТЕРИК»: ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В ГРОМАДІ

  • Oksana Osetrova Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара http://orcid.org/0000-0002-7598-1144
Ключові слова: кордоцентризм, турбота, толерантність, соборність, людинолюбство, милостиня, терпіння, громада, соціальна робота в громаді

Анотація

Пандемія COVID-19 і повномасштабна війна, розв’язана РФ проти України попри будь-які морально-етичні та гуманістичні принципи, наразі актуалізували в українському суспільстві потреби у розв’язанні нагальних соціальних проблем (безробіття, безпритульність, бідність тощо), пошуку смисложиттєвих і ціннісних орієнтирів; зреалізації соціальної практики на засадах людинолюбства й мудрості, які, до слова, перебували у центрі уваги вітчизняних мислителів доби Київської Русі. У даному контексті на особливу науково-дослідницьку увагу заслуговує «Києво-Печерський патерик», у якому вміщено опис соціальної практики мислителів часів Київської Русі, у яких Слово не розходилося зі Справою. З огляду на це мета даного дослідження полягає у з’ясуванні основних складників філософського підґрунтя, яке утворило благодатне поле для впровадження Печерськими ченцями соціальної практики. Під час дослідження з’ясовано, що Печерські ченці: 1) утворили громаду, яка стала відігравати важливу роль духовно-практичного осередку київської територіальної громади загалом; 2) втілювали у своїй духовно-практичній діяльності такі основні риси української філософської думки, як кордоцентризм, який зумовив культи Слова, Мовчання й Доброї Справи, що йдуть від Серця, в якому оселився Бог; турботу, що сприяє саморозвитку людини, відкриваючи перед нею широкі обрії свободи, а також онтологічні перспективи її існування та зреалізації себе як можливості; толерантність, що передбачає терпіння; синтез індивідуального (особистісного) та колективного (соборного) за домінування останнього); 3) вже за часів Київської Русі активно впроваджували метод соціальної роботи в громаді на гуманістичних засадах людинолюбства, смирення, милосердя, терпіння, волонтерства тощо. У зв’язку з цим дане дослідження відкриває перспективи розбудови шляхів превенції професійного та особистого вигорання фахівців із соціальної роботи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Oksana Osetrova, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Доктор філософських наук, професор кафедри філософії,
Завідувач кафедри соціальної роботи,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Посилання

Bibliya abo knyhy Svyatoho Pysma Staroho y Novoho Zapovitu. Iz movy davnoyevreyskoyi y hretskoyi na ukrayinsku doslivno nanovo perekladena [The Bible or books of the Holy Scriptures of the Old and New Testaments. It has been retranslated verbatim from the ancient Hebrew and Greek languages into Ukrainian]. (2002). Kyiv. (in Ukrainian)

Voytovych, S.O. (1994). Svit sotsialnykh vidnosyn v ukrayinskiy kulturi (istoryko-sotsiolohichne doslidzhennya) [The world of social relations in Ukrainian culture (historical and sociological research)]. Kyiv. (in Ukrainian)

Kyyevo-Pecherskyy Pateryk [Kyiv-Pechersk Pateryk]. (2001). Lviv. (in Ukrainian)

Ponomarenko O.V. (2011). Fenomen dyva u “Kyyevo-Pecherskomu Pateryku” [The phenomenon of a miracle in the “Kyiv-Pechersk Pateryk”]. Philosophy and political science in the context of modern culture: Scientific journal, 1(2), 61-67. (in Ukrainian)

Archpriest Seraphim Slobidskyi. (2003). Zakon Bozhyy [God’s law]. Kyiv. (in Ukrainian)


Переглядів анотації: 68
Завантажень PDF: 49
Опубліковано
2022-07-25