ВПЛИВ ПАРТІЙНОГО ТА СУСПІЛЬНОГО ЄВРОСКЕПТИЦИЗМУ В ЄС НА ЙОГО ПОЛІТИКУ РОЗШИРЕННЯ У ЗАХІДНИХ БАЛКАНАХ

  • Tetiana Vitaliivna Sydoruk Національний університет «Острозька академія» http://orcid.org/0000-0002-7231-9884
  • Maryna Yakymchuk Національний університет «Острозька академія» http://orcid.org/0000-0002-1089-9019
  • Viktor Volodymyrovych Pavliuk Національний університет «Острозька академія» http://orcid.org/0000-0002-5510-8161
Ключові слова: євроскептицизм, євроскептичні партії, розширення, Західні Балкани, громадська думка

Анотація

Досліджуються позиції євроскептичних партій, які входять до Європейського Парламенту, щодо питань розширення ЄС, розглядається рівень їх впливу на прийняття відповідних рішень у Європарламенті. Аналізується громадська думка та ставлення до розширення ЄС у державах-членах об’єднання. Стверджується, що партійний євроскептицизм не має серйозного впливу на політику розширення. Більшість євроскептичних партій не приділяють уваги питанням приєднання нових членів, так як вони не є сьогодні «гарячою темою», і не декларують чіткої позиції щодо цього у своїх партійних програмах. Водночас суспільний євроскептицизм у питанні подальшого розширення, який має тенденцію до зростання, може виступати гальмівним або й обмежувальним чинником на шляху приєднання західнобалканських держав до ЄС.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Tetiana Vitaliivna Sydoruk, Національний університет «Острозька академія»

Доктор політичних наук, професор,
завідувач кафедри міжнародних відносин,
Національний університет «Острозька академія»

Maryna Yakymchuk, Національний університет «Острозька академія»

Аспірантка кафедри політології та національної безпеки,
Національний університет «Острозька академія»

Viktor Volodymyrovych Pavliuk, Національний університет «Острозька академія»

Кандидат історичних наук, професор кафедри країнознавства,
Національний університет «Острозька академія»

Посилання

Belloni, R. (2016). The European Union Blowback? Euroscepticism and its Consequences in the Western Balkans. Journal of Intervention and Statebuilding, 34(3), 67-74. Retrieved October 24, 2021 from https://www.academia.edu/28195429/The_European_Union_Blowback_Euroscepticism_and_its_Consequences_in_the_Western_Balkans.

Council Conclusion of Enlargement and Stabilisation and Association process the republic of North Macedonia and the Republic of Albania. (2020). Retrieved October 24, 2021 from https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7002-2020-INIT/en/pdf

Damjanovski, I., Lavrič, M., Naterer A. (2020). Predictors of Euroscepticism in six Western Balkan countries. Southeast European and Black Sea Studies, 20(2), 327-348. DOI: 10.1080/14683857.2020.1744091.

ECR group welcome new members. (2020). [online]. Retrieved October 24, 2021 from https://ecrgroup.eu/article/ecr_group_welcome_new_members.

Enlargement reports: meps fully support Western Balkans’ european future. (2021). Retrieved October 24, 2021 from https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210322IPR00528/enlargement-reports-meps-fully-support-western-balkans-european-future.

Enlargement: new enlargement methodology will be applied to Montenegro and Serbia. (2021). Retrieved October 24, 2021 from https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/05/11/enlargement-new-enlargement-methodology-will-be-applied-to-montenegro-and-serbia/.

Germany rejects idea of redrawing Western Balkans borders. (2021). Reuters, April 2021. Retrieved October 24, 2021 from https://www.reuters.com/world/europe/germany-rejects-idea-redrawing-western-balkans-borders-minister-2021-04-22

Kaniok, P., Hlousek, V. (2019). Slow and Big or Say No to the Devil: Party-based Euroscepticism and the Future of EU Enlargement. Contestation of EU enlargement and European Neighbourhood Policy. Actors, Arenas, Arguments, 6(12), 133-158.

Leonard, M., Puglierin J. (2021). How to prevent Germany from becoming Eurosceptic. The European Council on Foreign Relations. Retrieved October 24, 2021 from https://ecfr.eu/publication/how-to-prevent-germany-from-becoming-eurosceptic/

Lubbers, M., Scheepers, P. (2010). Divergent trends of euroscepticism in countries and regions of the European Union. European Journal of Political Research, 49(6), 787-817.

Program Ksčm k Volbám do ep v Roce 2019. (2019). Retrieved October 24, 2021 from https://www.kscm.cz/cs/nase-strana/program.

Report on the 2019-2020 Commission Reports on Albania. (2021). Retrieved October 24, 2021 from https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0041_EN.html#title3

Report on the 2019-2020 Commission Reports on Bosnia and Herzegovina. (2021). Retrieved October 24, 2021 from https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0185_EN.html#title4

Report on the 2019-2020 Commission Reports on Kosovo. (2021). Retrieved October 24, 2021 from https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0031_EN.html#title4

Report on the 2019-2020 Commission Reports on Montenegro. (2021). Retrieved October 24, 2021 from https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0131_EN.html

Report on the 2019-2020 Commission Reports on North Macedonia. (2021). Retrieved October 24, 2021 from https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0040_EN.html#title3

Report on the 2019-2020 Commission Reports on Serbia. (2021). Retrieved October 24, 2021 from https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0032_EN.html

Standard Eurobarometer 95. Public opinion in the European Union. (2021). Retrieved October 24, 2021 from https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2532

Statutes of the Identity and Democracy (ID) group in the European Parliament. (2019). Retrieved October 24, 2021 from https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/kantodev/pages/102/attachments/original/1582196570/EN_Statutes_of_the_ID_Group.pdf?1582196570

Taggart, P., Szczerbiak, A. (2008). Opposing Europe? The Comparative Party Politics of Euroscepticism. Oxford: Oxford University Press Retrieved October 24, 2021 from https://www.jcer.net/index.php/jcer/article/view/218/218

Taggart, P., Szczerbiak, A. (2002). The Party Politics of Euroscepticism in EU Member and Candidate States. Retrieved October 24, 2021 from https://www.researchgate.net/profile/Aleks_Szczerbiak/publication/237536121_The_Party_Politics_of_Euroscepticism_in_EU_Member_and_Candidate_States/links/5534fb440cf2df9ea6a4122f/The-Party-Politics-of-Euroscepticism-in-EU-Member-and-Candidate-States.pdf.

The Presidency Conclusions of the Thessaloniki European Council. (2003). Retrieved October 24, 2021 from https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/76279.pdf

The right-wing Finns Party does well in Finland’s election. (2019). The Economist. Retrieved October 24, 2021 from https://www.economist.com/europe/2019/04/17/the-right-wing-finns-party-does-well-in-finlands-election

Vasilopoulou, S. (2009). Varieties of Euroscepticism: The Case of the European Extreme Right. Journal of Contemporary European Research, 5(1), 3-23.


Переглядів анотації: 80
Завантажень PDF: 79
Опубліковано
2022-07-25