ОСОБЛИВОСТІ ТА ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОГО ІМІДЖУ ДЕРЖАВИ У ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ТРАНЗИТИВНИХ ДЕМОКРАТІЯХ

  • Tetyana Voronova Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара https://orcid.org/0000-0002-9788-1232
Ключові слова: демократія, політична партія, демократичний транзит, політичний лідер, політичне реформування, політична комунікація, імідж

Анотація

У рамках статті досліджуються фундаментальні засади формування політичного іміджу держави. Мета полягає у досліджені базових особливостей формування у внутрішньому середовищі політичного іміджу держави, що перебуває у стані демократичного транзиту. Первинною актуальністю дослідження буде володіти для України та інших держав, що реалізують перехід до сталої демократії. У статті виокремлено первинні чинники формування політичного іміджу держави у процесі реалізації демократичного транзиту та пояснюється їх особливості під впливом зазначених процесів. У рамках дослідження політичний імідж держави, що знаходиться у процесі демократичного транзиту розуміється нами як сукупність політичних характеристик, що створюють відповідне уявлення про політичну складову держави у внутрішнього та зовнішнього середовища. Однією з особливостей формування політичного іміджу в транзитивному середовищі буде виступати відповідність політичної складової держави якості продемократичних перехідних процесів в ній. Тому, складовими та особливостями формування політичного іміджу транзитивної демократії у внутрішнього середовища будуть виступати імідж політичного лідера, що здійснює керування модернізаційними процесами у рамках демократичного транзиту, імідж політичних партій в зазначеному вище контексті, політичне продемократичне реформування, політична комунікація. Ґрунтовно досліджується кожна складова формування політичного іміджу держави у внутрішньому середовищі та їх особливості у рамках реалізації іміджевої моделі держави, що здійснює демократичний транзит. У відповідності до складових та їх особливостей, у першу чергу, стверджується, що саме продемократичний імідж політичного лідера виступатиме більш дієвим в транзитивній демократії, у першу чергу, формування такого іміджу у ментальному просторі внутрішнього середовища для подолання авторитарних, тоталітарних стереотипів. Виокремлюються особливості політичної партії як чинника та складової формування політичного іміджу держави, що здійснює демократичний транзит. Ефективність політичної партії у такому контексті буде визначатися її програмою, ідеологічною складовою, фактичною діяльністю, політичними лідерами то зовнішніми чинниками. Особливості чиннику політичного реформування при формуванні політичного іміджу буде реалізовуватись у випадку реального, а не номінального провадження демократичних норм в політичну систему, зокрема децентралізація влади, спонукання суспільства до інтеграції у політичну систему держави тощо. Значна увага приділяється політичній комунікації. Наводяться висновки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Tetyana Voronova, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Кандидат політичних наук, доцент кафедри політології,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Посилання

Chechel, O.Yu. (2016). Formuvannia imidzhu derzhavy na mizhnarodnii areni [Shaping the image of the state in the international arena]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 10, 82-86. (in Ukrainian)

Fedorenko, L. (2009). Osoblyvosti strukturalizatsii imidzhu politychnoi partii [Features of structuralization of the image of a political party]. Naukovyi chasopys NPU imeni M.P.Drahomanova, 22, 1, 110-114. (in Ukrainian)

Ingenhoff, D. & Klein S. (2018). A Political Leader’s Image in Public Diplomacy and Nation Branding: The Impact of Competence, Charisma, Integrity, and Gender. International Journal of Communication, 12, 4507-4532.

Khorishko, L.S. (2011). Tekhnolohichnyi aspekt formuvannia imidzhu derzhavy [Technological aspect of molding the image of the state]. Hileia: naukovyi visnyk: Zbirnyk naukovykh prats, 45, 3, 485-491. (in Ukrainian)

Korniienko, V.O., Antemiuk, V.D. & Buriachenko, O.V. (2018). Imidzh ta reputatsiia politychnoi partii: aksiolohichni osnovy ta shliakhy optymizatsii [Image and reputation of a political party: axiological foundations and ways of optimization]: monohrafiia. Vinnytsia: VNTU. (in Ukrainian)

Mardhiah, A. & Puspasari, С. (2022). Party Political Communication Strategies in Political Image of Women Politicians. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 648, 290-295.

Moroni, J. (2009). Reforming the political system: giving power back to the people. Social Watch, [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.socialwatch.org/node/841 (дата звернення 15.09.2022)

Myloserdna, I.M. (2019). Imidzh politychnoho lidera yak katehoriia PR-tekhnolohii [The image of a political leader as a category of PR-technologies]. Aktualni problemy polityky, 64, 118-133. (in Ukrainian)

Ostapenko, S.P. (2015). Formuvannia imidzhu politychnoho lidera zasobamy PR-tekhnolohii dlia peredvyborchoi borotby [Shaping the image of a political leader with the help of PR-technologies for the struggle]. Naukovi pratsi. Politolohiia, 246, 260, 52-56. (in Ukrainian)

Sharlamanov, K. & Jovanoski, А. (2014). The Role of Image in the Political Campaigns. International Journal of Scientific & Engineering Research, 5, 6, 299-603.

Shkurko, O. (2019). Imidzh politychnykh partii [Image of political parties]. Politychni partii i vybory: ukrainski ta svitovi praktyky, 3, 182-187. (in Ukrainian)


Переглядів анотації: 20
Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2022-12-30