Політичні антитехнології як засіб формування новітніх міфів

  • V. Bova Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Ключові слова: новітній міф, технології, політичні технології, антитехнології.

Анотація

Філософське осмислення процесу технологізації у політичній сфері суспільного життя, оскільки це є важливим у пізнанні можливостей політичних технологій. Висвітлення які використовуються під час політичних перегонів для створення новітніх міфів, з метою приходу до влади певної політичної сили, можливості утримання цієї влади, створення легітимності в очах населення й сприятливого психологічного клімату в суспільстві.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Выдрин Д. Политика, история, технология, экзистенция. – К.: Либідь, 2001. – 432с.

Новая философская энциклопедия: В 4 т. / Ин-т философии РАН, Нац. общ. -науч. фонд; Науч. ред. совет: предс. В. С. Степин, заместители предс.: А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, уч. секр. А. П. Огурцов. – М.: Мысль, 2001.

Стефанов Н. Общественные науки и использование технологии М.: Мысль, - 1976. – 182с.


Переглядів анотації: 105
Завантажень PDF: 25
Опубліковано
2012-10-03