ІНКЛЮЗИВНІСТЬ ЛОКАЛЬНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ СПІЛЬНОТИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ ФОРМУВАННЯ

Ключові слова: політична інклюзивність, політична толерантність, соціально-економічні спільноти, групи інтересів, локальна еліта

Анотація

Стаття присвячена здатності сучасних локальних політичних спільнот до сприйняття інновацій, подолання стереотипних настанов минулого, негативних поведінкових практик, яка актуалізується у зв’язку з процесами європейської інтеграції та глобалізації. Визначено інклюзивність локальних громад України як чинник, який вигідно відрізняє нашу державу від країни агресора. Метою дослідження є визначення чинників підвищення рівня інклюзивності громади як політичної спільноти. Охарактеризовано можливість включення нетрадиційних (непритаманних) локальній спільноті соціально-політичних груп до процесу прийняття локальних політичних рішень, а також механізмів політичного представництва. Було підкреслено, що корекція локальної політики не входить до компетенцій локального політичного менеджменту. Проаналізовано підходи до визначення жорсткої, м’якої або поміркованої політики інклюзивності має базуватися на міжнародно апробованих кейсах. Розкрито основні виміри місцевих проблем, які спонукають до корекції наявного стану ідентичності та усунення викликів конфліктогенних чинників. З’ясовано класичні погляди на проблему інклюзивності, які дозволяють побачити взаємозв’язок між ідейними та психологічними засадами локальної політичної ідентичності та проблемами місцевого розвитку. Розкрито, значення умов самодостатності громади та нових компонентів системи інклюзивності, які не будуть викликати «реакцію відторгнення». Доведено, що взаємозв’язок між громадою та політичною елітою держави визначає перелік варіантів щодо формування локальної політики інклюзивності. Встановлено, що контекст смислів політичної ідентичності формулює поведінкові стереотипи в центрах прийняття рішень, а також у громадському середовищі. Припущено, що бюджетна політика виступає простором взаємодії основних «титульних» та «новітніх» соціально-політичних груп локального рівня. Встановлено, що потреби «нових» та «традиційних» груп у громаді будуть забезпечені з урахуванням можливостей спільноти. Зроблено висновок, що здатність локальних політичних акторів пристосуватися до нових учасників локальної поліції говорить про рівень зрілості та спроможності громади. Виявлено значення локальної політики інклюзивності є сукупність інституційних та ідейних чинників, які визначають порядок денний включення до локального політичного простору нових груп. Встановлено, що локальна ідентичність виступає основою сприйняття або несприйняття нових соціально-етнічних груп як загрози або як чиннику розвитку громади. Зазначено, що в умовах сучасної України істотним процесом, який впливає на інституційну спроможність сфері інклюзивності, є навички політичної участі в кожній конкретній громаді.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Artem Khmelnykov, Дніпровська міська рада

Кандидат політичних наук,
депутат Дніпровської міської ради

Посилання

Barabash, O. (2020). Lokalni ta hlobalni pidteksty politychnykh protsesiv i poshuky konstytutsiinoho kharakteru v krainakh latynskoi Ameryky ta Karybskoho baseinu [Local and global implications of political processes and constitutional searches in the countries of Latin America and the Caribbean]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia filosofsko-politolohichni studii, 29, 154-162. (in Ukrainian)

Doskich, L.S. (2017). Politychna uchast na lokalnomu rivni: teoretyko-metodolohichni zasady vyznachennia ta praktyka funktsionuvannia v umovakh reformuvannia systemy mistsevoho samovriaduvannia Ukrainy [Political participation at the local level: theoretical and methodological principles of definition and practice of functioning in the conditions of the reform of the local self-government system of Ukraine]. Hileia: naukovyi visnyk, 125, 398-403. (in Ukrainian)

Doskich, L.S. (2018). Transformatsiia polityko-pravovykh mekhanizmiv uchasti chleniv lokalnykh spilnot v protsesi administratyvno-terytorialnoi reformy: polskyi dosvid ta ukrainski realii [Transformation of political and legal mechanisms of participation of members of local communities in the process of administrative and territorial reform: Polish experience and Ukrainian realities]. Derzhava i pravo. Seriia: Politychni nauky, 81, 146-158. (in Ukrainian)

Kemeny, T. & Storper M. (2020). The fall and rise of interregional inequality: explaining shifts from convergence to divergence. Sci. Reg, 19(2), 175-98.

Kersting, N, Caulfield, J, Nickson, R.A., Olowu D. & Wollmann, H. (2009). Local Governance Reform in Global Perspective. Wiesbaden, Ger.: Springer-Verlag.

Kliuchnyk, R. (2018). Lokalnyi protest yak forma politychnoi uchasti u hlobalnomu sviti [Local protest as a form of political participation in the global world]. Evropský politický a právní diskurz, 5(2), 177-183. (in Ukrainian)

Kraal, K. & Vertovec, S. (2017). Citizenship in European Cities: Immigrants, Local Politics and Integration Policies. London: Routledge.

Le Galès, P. (2002). European Cities: Social Conflicts and Governance. Oxford, UK: Oxford Univ. Press.

Le Galès, P. (2021). The Rise of Local Politics: A Global Review. Annual Review of Political Science, 24(1), 345-363.

Makhsma, S.H. (2022). Funktsionalnyi analiz lokalnoi identychnosti yak resursu politychnoho rozvytku lokalnoi spilnoty [Functional analysis of local identity as a resource of political development of the local community]. Politykus, 2, 42-47. (in Ukrainian)

Maliuk, Ye.O. (2017). Rytoryka politychnykh videoihor u hlobalnomu ta lokalnomu konteksti [The rhetoric of political video games in global and local contexts]. Ukrainska kultura: mynule, suchasne, shliakhy rozvytku. Kulturolohiia, 25, 108-114. (in Ukrainian)

Rotar, N.Iu. (2021). Osoblyvosti realizatsii polityky dekomunizatsii symvolichnoho prostoru v lokalnykh makrospilnotakh Ukrainy [Peculiarities of implementation of the policy of decommunization of symbolic space in local macrocommunities of Ukraine]. Mediaforum: analityka, prohnozy, informatsiinyi menedzhment, t.9, 207-231. (in Ukrainian)

Shvets, S.L. (2021). Formuvannia mistsevoi mihratsiinoi polityky v konteksti lokalnoi demokratii [Formation of local migration policy in the context of local democracy]. Politykus, 5, 76-80. (in Ukrainian)

Vinnytska, O.A., Berzhanir, I.A. & Hvozdei, N.I. (2018). Sut ta fundamentalni napriamy rozvytku biudzhetnoi polityky na lokalnomu rivni [The essence and fundamental directions of the development of budget policy at the local level]. Ekonomika. Finansy. Pravo, 3, 38-41. (in Ukrainian)


Переглядів анотації: 21
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2022-12-30