ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ СУСПІЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ

  • Kateryna Vidimska Одеський національний університет імені І.І.Мечникова https://orcid.org/0000-0001-7352-5316
  • Karyna Kuleshova Одеський національний університет імені І.І.Мечникова https://orcid.org/0000-0003-0906-2972
  • Vladimir Ryzhykh Одеський національний університет імені І.І.Мечникова https://orcid.org/0000-0002-2011-3120
  • Ganna Shagli Одеський національний університет імені І.І. Мечникова https://orcid.org/0000-0003-4377-9029
Ключові слова: суспільна комунікація, міжнародні відносини, прикладні аспекти

Анотація

У статті досліджуються особливості прикладних аспектів суспільних комунікацій в міжнародних відносинах. Проаналізовано трактування сутності категорії «суспільні комунікації в міжнародних відносинах», які визначаються як диференційовані аспекти відносин через обмін інформацією між національними, етнічними, культурними чи іншими групами чи співтовариствами як на міждержавному, так і на внутрідержавному рівнях. Визначено, що суспільні комунікації в міжнародних відносинах завжди реалізуються в публічній сфері та часто взаємопов’язані з процесами формування нації і створення колективної ідентичності. Встановлено, що система суспільних комунікацій сучасного суспільства визначається як комунікаційна мережа, яка об’єднує взаємопов’язаних соціальних суб’єктів, які координують та узгоджують власну спільну діяльність через передачу повідомлень за допомогою ІКТ. Зʼясовано, що суспільна комунікація розгортається у публічній сфері, де громадяни країни задіяні в процес комунікації, які в результаті обговорень формують громадську думку. Встановлено, що суспільні комунікації в міжнародних відносинах займаються вирішенням важливих питань, таких як: геополітичні та стратегічні проблеми, економічний розвиток та його відношення до проблем безпеки, міжнародна політика, екологічні питання, попередження та вирішення конфліктів, мирні переговори та угоди, міжнародна реакція на надзвичайні ситуації тощо. Встановлено, що до прикладних аспектів суспільних комунікацій в міжнародних відносинах належать: політичні комунікації у міжнародних суспільних комунікаціях; особливості комунікації у міжнародних суспільних комунікаціях; іміджеві та бренд-комунікації у міжнародних відносинах; етика PR та заборонені PR технології у міжнародних суспільних комунікаціях; технології комунікативної роботи у міжнародних суспільних комунікаціях; міжнародні та міжкультурні комунікації тощо. Зʼясовано, що майбутні фахівці у сфері суспільних комунікацій в міжнародних відносинах повинні правильно організовувати процес міжнародних суспільних комунікацій на всіх його фазах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Kateryna Vidimska, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Старший викладач кафедри суспільних комунікацій та регіональних студій,
Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Karyna Kuleshova, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Кандидат політичних наук, доцент кафедри суспільних комунікацій та регіональних студій,
Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Vladimir Ryzhykh, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри суспільних комунікацій та регіональних студій, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Ganna Shagli, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Старший викладач кафедри суспільних комунікацій та регіональних студій,
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Посилання

Bilan, N. (2015). Social communications as a sociopolitical phenomenon in the European union information sphere. European political and law discourse, 2(6), 138-142.

Cull, N. (2008). Public Diplomacy: Taxonomies and Histories. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 616(1), 31-54.

Fakultet mizhnarodnykh vidnosyn, politolohii ta sotsiolohii [Faculty of International Relations, Political Science and Sociology]. (2022). Ofitsiinyi sait Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I.I.Mechnykova. Retrieved October 17, 2022 from http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/fmvps (in Ukrainian)

Karpchuk, N.P. (2018). Mizhnarodna informatsiia ta suspilni komunikatsii [International information and public communications]: navch. posib. dlia stud. zakl. vyshch. ocvity. Lutsk. (in Ukrainian)

Littlejohn, S.W. & Foss, K.A. (2009). Encyclopedia of Communication Theory. Thousand Oaks, California: Sage Publications.

Melissen, J. (2005). The new public diplomacy: soft power in international relations. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Nye, J.S. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs.

Radojković, M., Stojković, B., Vranješ, A. (2015). Međunarodno komuniciranje u informacionom društvu. Beograd: Clio.

Shynkaruk, A.L., Parfeniuk, V.M. & Kats, E.Ya. (2013). Yevropeiski publichni komunikatsii: kultura, polityka, tekhnolohii [European public communications: culture, politics, technology]: kolektyvna monohrafiia Rivne. (in Ukrainian)

Steel, C., Stein, A. (2002). Communications Revolutions and International Relations, in. Allison, J.E. (ed.): Technology, Development and Democracy - International Conflict and Cooperation in the Information Age. Albany: State University of New York Press.

Vranjes, A. & Budimir, Z. (2017). International political communication and influence of information and communication technologies on contemporary international relations. ПОЛИТЕИА, 7. 128-139. DOI:10.5937/pol1713128V


Переглядів анотації: 26
Завантажень PDF: 35
Опубліковано
2022-12-30