Чи не є «закон диспаритету» М. Дюверже розетським каменем української партології?

  • Y. Shveda Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: «закон диспаритету», політична партія, партологія, політичне об’єднання.

Анотація

24-25 листопада 2011 р. у Києві відбулася Міжнародна конференція «Партійна система України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку», яка була організована Інститутом політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України. Виразно показала вона, що вітчизняна наука про політичні партії – партологія – сформувалась і динамічно розвивається.
Разом з тим на конференції виникла жвава дискусія щодо визначення суті поняття «політична партія» і коректності його застосування до українських політичних об’єднань.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Political Parties and Political Development / Ed. by J. La Palombara, M. Weiner. - Princeton, 1996.

Політичні партії України. В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. - К.: Український центр політичного менеджменту. - 2005. - Т. 1.

Реєстр політичних партій в Україні. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // http://www.minjust. gov. ua/parties

Колодій А. Праві, ліві та центр у політичному спектрі України: ретроспектива років незалежності / Антоніна Колодій // Czechy. Polska. Ukraina. Partie i systemy partyjne. Stan i perspektywy / Pod. red. Krzysztofa Kowalczyka i Łukasza Tomczaka. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. - 2007. - S. 68-100.

Офіційний сайт ЦВК. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. cvk. gov. ua

Якименко Ю. Громадська думка як фактор еволюції партійної системи України / Ю. Якименко. - Центр Разумкова. – 2001. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. uceps. org/upload/yakymenko_parties_public_op. pdf.

Політичні партії в Україні: Інформаційно-довідкове видання / Редкол.: Рябець М. (голова) та ін. – К.: ЦВК. - 2001.

Україна. Національний звіт щодо законодавства і регулювання діяльності політичних партій / Підготував Д. Ковриженко. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://parlament. org.ua/upload/docs/Final%20Country%20Report%20Ukraine%20-%20ukranian_. pdf.

Політичні партії і партійна система України очима громадян // Національна безпека і оборона. – 2010. – № 5.

Відомості про розподіл депутатських мандатів у Верховній Раді Автономної республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських радах між кандидатами в депутати, які включені до виборчих списків місцевих організацій партій (блоків) // Вісник Центральної виборчої комісії. – К., 2006. - № 2.

Громадяни України про внутрішньополітичні процеси // Національна безпека і оборона. – 2003. – № 3.

Соціологічне опитування: Чи довіряєте Ви політичним партіям? (динаміка, 2001-2009). – Центр Разумкова. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. razumkov.org. ua/ukr/poll. php?poll_id=82

Шаповал В. Парламентські вибори в Україні 2007 року /В. Шаповал // Вісник ЦВК. – 2008. – № 3.

Парламентські вибори – 2007 стали найдорожчими в історії України // Газета «24». – 2007. – 24-29 жовтня. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. newsru. ua/ukraine/29oct2007/izbirfond. html.

Паламарчук Р. Як оцінити потребу політичної партії у фінансових ресурсах? / Р. Паламарчук // Молодіжна альтернатива. – 2004. – Частина 2.

Обушний М. Фінансове забезпечення діяльності політичних партій в Україні / М. Обушний. – Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08. 00. 08 – гроші, фінанси і кредит. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ. -2007.

Громадяни України про внутрішньополітичні процеси // Національна безпека і оборона. – 2003. – № 3.

Політична корупція: специфіка, масштаби і шляхи протидії в оцінках експертів // Національна безпека і оборона. – 2009. – № 7.

Дюверже М. Политические партии / Морис Дюверже. - М.: Академический проект. - 2000.


Переглядів анотації: 26
Завантажень PDF: 2
Опубліковано
2012-10-03