Сутність демократичної політичної освіти: соціально-філософський аспект

  • A. Ruban Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Ключові слова: громадянська освіта, політична освіта, політична культура, людина, особистість, громадянин, політика, суспільство, демократія.

Анотація

Проаналізовано соціально-філософські аспекти сутності понять «громадянська освіта», «політична освіта» та їх роль у процесі формування політично активної особистості. Зазначено, що громадянська освіта є комплексним напрямком навчально-виховної роботи, яка поєднує у собі елементи політичної, правової і етичної освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Андрущенко В. Основні тенденції розвитку вищої освіти України на рубежі століть (Спроба прогностичного аналізу) / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2001. - №1. – С. 11-17.

Головатий М. Ф. Мистецтво політичної діяльності: [навч. посіб] // М. Ф. Головатий. – К.: МАУП, 2002. – 176 с.

Кільова Г. О. Пріоритетні цілі нової філософії освіти / Г. О. Кільова // Політологічний вісник. – К.: ТОВ «ХХІ СТОЛІТТЯ: ДІАЛОГ КУЛЬТУР», 2005. – Вип. 19. – С. 26-35.

Огнев’юк В. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку / В. Огнев’юк. – К.: Знання України, 2003. – 450 с.

Сухомлинський В. Щоб душа не була пустою [вибр. твори] / В. Сухомлинський. – У 5-т. – Т. 5. – К.: Радянська школа, 1977. – С. 255 – 269.

Філіпчук Г. Г. Громадянське суспільство: освіта, етнокультура, етнополітика / Г. Г. Філіпчук. – Чернівці: Зелена Буковина, 2002. – 488 с.

Фукуяма Ф. Главенство культуры [Електронний ресурс] / Ф. Фукуяма. - Режим доступу: http: // koi. Aha / ru / - pinskij7 fukujama. htm.

Циркін І. М. Громадянська освіта як чинник формування політичної культури особистості / Циркін Ігор Маркович // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – Вип. 7. -

– С. 128-134.


Переглядів анотації: 27
Завантажень PDF: 19
Опубліковано
2012-10-03