Естетичні аспекти політичного вибору: філософські та психологічні підходи

  • V. Polyanska Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: естетика, політичний вибір, політична поведінка, естетичні фактори політичної поведінки, політична психологія, етика в політиці, етична норма, естетична норма, політичні цінності

Анотація

Досліджується зміст та основні інтерпретації естетичних факторів здійснення політичного вибору. Політичний вибір аналізується крізь призму естетичної та психологічної концепцій політичної поведінки та механізмів її здійснення. Особлива увага приділяється естетичним, емоційним та чуттєвим аспектам людської свідомості, які здатні впливати на кінцевий акт політичного вибору.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бушанський В. Естетичні питання політичної семіотики / В. В. Бушанський// Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К., 2009. – Вип. 17. – С. 220-227.

Дилигенский Г. Социально-политическая психология / Г. Г. Дилигенский. – М.: Наука, 1994.

Kunz V. Rational Choice / V. Kunz. – Frankfurt / New York, Campus Verlag 2004.

Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия?: [Сборник: Перевод] / Х. Ортега-и-Гассет. -М.: Наука, 1991. – 403 с.

Арон Р. Границы исторической объективности и философия выбора // Арон Р. Избранное: Введение в философию истории / Р. Арон. – М.: ПЭР СЭ, 2000.

Алексеев В. Поэтика выбора / В. Алексеев [Режим доступу:] http://samlib. ru/a/alekseew_wadim_wiktorowich/poetica. shtml

Лартома Ж. П. Диалектика этики и эстетики в творчестве Шефтсбери: прекрасное как символ моральности / Ж. П. Лартома // Философия и общество. – Вып. №3 (55). – 2009. – С. 165-178.

Фромм Э. Бегство от свободы: учебное пособие. – 3-е изд. / Э. Фромм. – М.: Флинта, 2006. – 246 с.

Kant, E. La rèligion dans les lim ites de la simple raison; Remarque sur Schiller (La grace et la dignite). oeuvres philosophiques / E. Kant. – Paris: Pleiade. – l986. – t. III. – Р. 34–35.

Кьеркегор С. Наслаждение и долг / С. Кьеркегор. – М.: Феникс, 1998.

Гайденко П. П. Трагедия эстетизма: О миросозерцании Серена Кьеркегора. Изд. 3-е. / П. Гайденко. – М.: Издательство ЛКИ, 2001.


Переглядів анотації: 16
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2012-10-03