Особливості розвитку інформаційного суспільства та релігійна комунікація: стаття перша

  • M. Petrushkevych Національний університет «Острозька академія»
Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційна культура, інформація, мас-медіа, Інтернет, релігійна комунікація.

Анотація

В основі інформаційного суспільства лежить обмін інформацією, яка переходить у розряд культурних та духовних цінностей. Жодна продукція у сучасному світі не користується таким попитом, як інформація. Такі тенденції перевели релігійні організації та церкви у площину світської комунікації. Розвиток інформаційного суспільства більш деструктивно впливає на усталені, ієрархічні системи (такі як традиційна церковна організація та традиційні способи релігійної комунікації), у той час як новітні феномени без інформаційних технологій не можуть активно розвиватися (наприклад, неорелігії, які неофітів залучають переважно за допомогою мас-медіа).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Больц Н. Азбука медиа / Норберт Больц. – М.: Издат. «Европа», 2011. – 136 с.

Головлева Е. А. Массовые коммуникации и медоапланирование: Учебное пособие / Е. А. Головлева. – М.: Академический проект; Деловая книга, 2009. – 352 с.

Елинер И. Г. Мультимедийная сиситема и современное общество / Илья Григорьевич Елинер. – СПб.: НППЛ «Родные просторы», 2008. – 529 с.

Згуровський M. Шлях до інформаційного суспільства – від Женеви до Тунісу / М. Згуровський // Дзеркало тижня. - 3-9 вересня, 2005.

Каган М. С. Глобализация как закономерность процесса развития человечества в ХХІ веке // Глобализация в системе категорий современной культурологической мысли / Под ред. М. С. Кагана. – СПб.: Янус, 2005.

Квіт С. Масові комунікації: Підручник / Сергій Світ. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 206 с.

Матвієнко О. В. Вплив засобів масової комунікації на формування особистості / Самоорганізація і динаміка культури та їх особливості в Україні: Випуск перший: Збірник наукових праць/ наук. ред. Ю. П. Богуцький, відпов. за випуск С. М. Волков / Олена Володимирівна Матвієнко. – К.: Інститут культурології Академії мистецтв України, 2010. – С. 144 – 147.

Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 576 с.

Філософський словник соціальних термінів. Видання третє, доповнене. – Х.: «Р.И.Ф.», 2005. – 672 с.

Хамитов Н. Компьютерная цивилизация / Н. Хамитов, С. Крылова Философский словарь. Человек и мир. – К.: КНТ, Центр учебной литературы, 2006. – 308 с.

Шейко В. М. Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.) / В. М. Шейко, Ю. П. Богуцький. - Монографія. – К.: Генеза, 2005. – 592 с.

Шейко В. М. Культура. Цивілізація. Глобалізація (кінець XIX - початок XXI ст.) / В. М. Шейко. - В 2 т. Т. 1: Монографія. – X.: Основа, 2001. – 520 с.

Яровий А. Сучасні інформаційно-образні технології / Анатолій Яровий // Філософська думка, 2007. - № 4. – С. 140 – 153.


Переглядів анотації: 60
Завантажень PDF: 35
Опубліковано
2012-10-03