Національна консолідація як фундаментальна основа розвитку української політичної нації

  • H. Lutsyshyn Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: національна консолідація, політична нація, національна ідея, етнополітика

Анотація

У статті розглянуто процес національної консолідації як основу розвитку української політичної нації. Наголошується, що нації, для яких властивий низький рівень консолідації, легко деформуються та руйнуються під впливом внутрішніх протиріч та зовнішнім тиском. Консолідація не обмежується лише створенням політичної нації, а вимагає також формування спільних елементів етнокультурного характеру, включає такі поняття як національна єдність, національна ідея, національні інтереси.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Возняк Т. Два принципи формування політичної нації / Т. Возняк // Українське слово. - 2011. – 14 березня

Іванов І. Ю. Консолідація української нації в процесі економічних перетворень (політологічний аналіз) / І. Іванов // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – Вип. 26. – 2004. – С. 210- 224.

Забужко О. Ми продовжуємо жити на руїнах одної з найстрашніших тоталітарних імперій / О. Забужко [Електр. ресурс]. – Режим доступу: //http://polit. ua/articles/2011/03/25/zabuzhko.html.

Колодій А. Ф. Національний вимір національного буття / А. Колодій. – Львів: Астролябія, 2008. – 368 с.

Майноуг К. Анатомія націоналізму / Кеннет Майноуг //Націоналізм. Антологія. – Київ: Смолоскип, 2000. – С. 119-156.

Національно-державне будівництво: концептуальні підходи, сучасна наукова література/ Ю. І. Римаренко, І. Ф. Курас, Ю. С. Шемшученко та ін. ; За ред. Ю. І. Римаренка. – К.: Довіра, 1999. – 559 с.

Степико М. Консолідація української нації: проблеми та перспективи/ М. Степико // Вісник НАНУ. - 1999. - №6. - С. 16 - 26.

Ренан Е. Що таке нація?/ Е. Ренан / Націоналізм: Антологія. 2-ге вид. – К.: Смолоскип, 2006. – 684 с.

Шмиттер Ф. Размышления о гражданском обществе и консолидации демократии / Ф. Шмиттер // Полис. – 1996. – № 5. – С. 87- 96.


Переглядів анотації: 115
Завантажень PDF: 262
Опубліковано
2012-10-03