Українсько-кубинські відносини: сучасний стан та перспективи

  • T. Zholonko Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Ключові слова: Україна, Куба, міждержавне співробітництво.

Анотація

Аналізується сучасний стан співробітництва України і Куби у політичній, торговельно-економічній та культурно-гуманітарній сферах. Окреслюються подальші перспективи міждержавного співробітництва та пропонуються шляхи оптимізації діалогу між Україною та Кубою.

Посилання

Guerra-Vilaboy S. Cuba: una historia / S. Guerra-Vilaboy, O. Loyola-Vega. – Mexico; Ocean Sur, 2012. – 125 p.

Serbin Bartosch A. Cuba еn mundo multipolar/ A. Serbin Bartosch / L. Fernando (coord..) Cuba, Estados Unidos y América Latina frente a los desafíos hemisféricos. – BuenosAires-Barcelona: Editorial Icaria-CRIES-IEEI, UNESP, pp. 229-267.

Domínguez J. I.: La política exterior de Cuba (1962-2009)/ J.I. Domínguez. – Madrid: Colibrí, 2009. – 603 p.

Батчиков C. Россия — Куба. Перед выбором / С. Батчиков. // Латинская Америка. – 2008. – № 8. – С. 13-21.

Пискун И. Куба в интеграционных процессах Латинской Америки в начале ХХI века / И. Пискун // Латинская Америка. – 2011. – № 9. – С. 74-80.

Пятаков А. Международная деятельность Кубы в сфере ре здравоохранения / А. Пятаков // Латинская Америка. – 2012. – № 11. – С. 54-64.

Весела Н. Інтеграційні процеси в Латинській Америці та Карибському басейні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 — політичні проблеми міжнародних відносин та глобального розвитку / Н. Весела, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. — К., 2002. – 20 с.

Кириченко В. Шляхи та механізми подальшого зміцнення взаємовигідних відносин України з державами Латинської Америки та Карибського басейну / В. Кириченко // Антологія творчих досягнень. — К.: ІСЕМВ НАН України, 2004. — Вип. 1. — С. 250-260.

Засядько М. Карибський регіон у зовнішній політиці США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 — політичні проблеми міжнародних відносин та глобального розвитку / М. Засядько, Інститут світової економіки і міжнародних відносин. – К., 2010. – 20 с.

Історія двосторонніх відносин [Електронний ресурс] // Сайт Посольства України в Республіці Куба. – Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/cuba.

Глава держави: українсько-кубинське співробітництво буде посилюватися [Електронний ресурс] // Президент України. Офіційне інтернет-представництво. – 22.10.2011. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/21675.html.

Bilateral relation [Електронний ресурс] // Embassy of Cuba in Ukraine. – Режим доступу: http://www.cubadiplomatica.cu/ucrania/EN/BilateralRelations.aspx.

Підраховано за даними «Зовнішньоекономічна діяльність» [Електронний ресурс] // Сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Стан торговельно-економічних відносин та інвестиційної діяльності між Україною та Республікою Куба [Електронний ресурс] // Інтернет-портал «Державна підтримка українського експорту» Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. – Режим доступу: http://ukrexport.gov.ua/ukr/country_brief/?country=cub.

Дилеры и агенты ПАО «АВТОКРАЗ» [Електронний ресурс] // Сайт ПАО «АВТОКРАЗ». – Режим доступу: http://autokraz.com.ua/rus/deal/deal/deal_auto.php.

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Кубою [Електронний ресурс] // Сайт Посольства України в Республіці Куба. – Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/cuba/ua/30806.htm.

Se abren paso en Ucrania productos de la Biotecnología cubana [Електронний ресурс] // Sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. – Режим доступу: http://www.cubaminrex.cu/Cooperacion/2011/seabren.html.

Ніна Карпачова: «Програма лікування і оздоровлення на Кубі чорнобильських дітей має бути поновлена» [Електронний ресурс] // Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Інтернет-представництво. – 29.02.2012. – Режим доступу: http://www.ombudsman.gov.ua.

Опубліковано
2012-03-03