Російсько-американські відносини на зламі тисячоліть

  • O. Kondratenko Національний авіаційний університет (м. Київ)
Ключові слова: Російська Федерація, США, напрямки взаємовідносин, ядерне роззброєння.

Анотація

Розглянуто пріоритетні напрями взаємовідносин двох ядерних наддержав у постбіполярний період. Зокрема коротко розкрито питання співпраці у галузі ядерної безпеки та міжнародної стабільності, а також проаналізовано причини та наслідки суперечностей у геополітичній сфері.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Богатуров А. Д. Три поколения внешнеполитических доктрин России [Электронный ресурс] / А. Д. Богатуров. – Режим доступа: http://intertrends.ru/current_issue. htm

Богатуров А. Д. Плюралистическая однополярность и интересы России / А. Д. Богатуров // Свободная мысль. – 1996. – №2. – С. 25 36.

Внешняя политика России 1993: Сб. документов: В 2 кн. / Под ред. В. Д. Средина. – М., 2000. Кн. 2: Июнь–декабрь. – 2000. – 253 с.

Внешняя политика России: Сб. документов. 1990–1992 / Под. ред. А. С. Чернышева. – М., 1996. – 608 с.

Войтоловский Ф. Г. Единство и разобщенность Запада: идеологическое отражение в сознании элит США и Западной Европы трансформаций политического миропорядка 1940 2000-е годы / Ф. Г. Войтоловский. – М., 2007. – 464 с.

Горбачов закликає Європу протистояти пануванню США, а довіряти Росії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. newsru. ua/press/30may2007/inopressa. html

Грузинський конфлікт зашкодить співпраці США і Росії [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. voanews. com/ukrainian/archive/

Грэм Т. Размышления о политике США в отношении России [Электронный ресурс] / Т. Грэм. – Режим доступа: http://www. ilop. ru/

Гудби Д. Неразделенная Европа. Новая логика мира в американо-российских отношениях / Д. Гудби. – М., 2000. – 336 с.

Дэнверс У. United press international: Политика США в отношения России [Электронный ресурс] / У. Дэнверс. – Режим доступа: http://www. nrs. com

Європа як «пороховий льох» і ядерний арсенал Росії [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. newsru. ua/press/30may2007/inopressa. html

Їжак О. Новий формат американсько-російських відносин і реалізація інтересів України [Електронний ресурс] / О. Їжак, О. Гавриш. – Режим доступу: www. db. niss. gov. ua/monitor/comments. php?shownews=339&catid=8 - 42k

Качинс Э. Мощь, демократия и американо-российские отношений / Э. Качинс // Россия: Ближайшее будущее: Сб. статей к десятилетию Московского центра Фонда Карнегі. - М., 2004. С. 90 98.

Коврик-Токар Л. Зовнішня політика Російської Федерації в рамках Співдружності Незалежних Держав / Л. Коврик-Токар // Науковий вісник ЧНУ: Збірник наукових статей. Історія. Політологічні науки. Міжнародні відносини. – Вип. 229-230. – Чернівці, 2004. – С. 202–205.

Луценко А. В. Вплив стратегії «м’якої сили» РФ на зовнішню політику України / А. В. Луценко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2009. – Випуск 85. Частина І. – С. 215 221.

Майоров А. «Белый лебедь» поселится на Острове свободы? А. Майоров // Известия 26 февраля 2009 г.

Медведєв В. В. Російсько-американські відносини - ключовий чинник світової безпеки [Електронний ресурс] / В. В. Медведєв. – Режим доступу: ua. korrespondent. net/world/426021

Міжнародні відносини і країни світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. niss.gov. ua/monitoring/week28/doc6. htm

Орлик В. В. Розширення НАТО на схід: позиції США та Росії щодо входження країн Балтії до Північноатлантичного альянсу / В. В. Орлик // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Історія. Вип. 65/66. – 2003. – С. 61 64.

Пентагон провів успішне випробування ПРО над Тихим океаном [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. newsru. ua/press/30may2007/inopressa. html

Пляйс Я. Теория и практика внешней политики современной России [Электронный ресурс] / Я. Пляйс. – Режим доступа: http://www. rau. su/observer/N10_97/10_05. htm

Клінтон і Лавров «перезавантажили» «перевантажені» відносини між США та РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. newsru. ua/press/30may2007/inopressa. html

Рогов С. М. Россия и США: уроки истории и выводы на будущее [Электронный ресурс] / С. М. Рогов // Электронный научный журнал «Россия и Америка в XXI веке». № 1. URL. – Режим доступа: http://www. rusus. ru/?act=read&id=15

Росія VS США: відносини з нуля (За матеріалами NBC, The Financial Times, «Труд», The Times, The Washington Post, Le Monde) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. intvinter.net/news/article/?id=57754009

Системная история международных отношений 1918 2003 / Отв. ред. А. В. Богатуров]. – Т. 3: События 1945 2003. – М., 2003. – 720 с.

Системная история международных отношений 1918 2003 / Отв. ред. А. В. Богатуров]. – Т. 4: Документы 1945 2003. – М., 2003. – 598 с.

Сіновець П. А. Американська ПРО: виклик класичному стримуванню? / П. А. Сіновець // Дослідження світової політики: Зб. наук. пр. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. 2002. Вип. 21. – С. 151 162.

США Росія: холодна війна? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. bukovina.biz. ua/news/94/inter. php?id=61

США и Россия: новая парадигма неправительственной дипломатии: российско-амерериканские отношения с точки зрения гражданского общества / [Айхара Л., Бунимович Е. А., Кобб Б., Коллинз Д]; під ред. Д. В. Макарова, Д. Стюарт. – М., 2006. 223с.

Тренин Д. В. Идентичность и интеграция: Россия и Запад в XXI веке / Д. В. Тренин // Pro et contra. - 2004. - № 3. - С. 9-22.

Тренин Д. В. НАТО: как уйти от кронфронтации / Д. В. Тренин // Междунар. жизнь. – 1995. – №7. – С. 25-32.

Тренин Д. В. Новые приоритеты в российской внешней политике: «Проект СНГ» / Д. В. Тренин // Россия: Ближайшее будущее: Сб. статей к десятилетию Московского центр Фонда Карнеги. - М., 2004. - С. 99-105.

Тренін Д. І. Зовнішня політика Росії: самоствердження чи інструмент модернізації? / Д. І. Тренін // День – 3 червня 2008 р.

Торкунов А. В. Эволюция российской внешней политики [Электронный ресурс] / А. В. Торкунов. – Режим доступа: http://www. coolreferat. com/

У відповідь на ПРО США Росія може розмістити в Білорусі стратегічну авіацію [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. novynar. com. ua/world/41816

Шаклеина Т. А. Россия и США в новом мировом порядке. Дискуссии в политико-академических сообществах России и США (1991-2002) / Т. А. Шаклеина. М., 2002. 445 с.

Шевчук О. В. Китай між США та Росією: геостратегічні відносини / О. В. Шевчук. - Миколаїв, 2008. - 448 с.


Переглядів анотації: 90
Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2012-10-03