Політика як основа формування концепту Європи

  • A. Donska Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: концепт Європи, Європейський союз, політика.

Анотація

Систематизовано та детально проаналізовано основні підходи до визначення поняття Європи, серед яких особливу увагу приділено політичному. Представлено основні інтерпретації впливу політики на розуміння Європи. Доведено, що політична еліта ЄС визначає зміст поняття Європи, що безпосередньо зумовлює внутрішню та зовнішню політику ЄС та інших політико-територіальних утворень

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Дейвіс Н. Європа. Історія. / Н. Дейвіс; пер. з англ. П. Таращук. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2006. – 1464 с.

Доменак Ж. М. Європа: виклик культурі [Електронний ресурс] / Ж. М. Доменак // Часопис Ї. – 1995. - Число 6. - Режим доступу: http://www. ji. lviv. ua/n6texts/domenak. htm

Идентичность Европы: вопросы, позиции, перспективы. // Идеи Европеизма во второй половине ХХ века: Реферативній сборник. / РАН ИНИОН, ред. -сост. Ю. А. Гусаров– М., 2000. – 215 с.

Крепон М. Європейські іншості / М. Крепон, пер. с. фр. О. Йосипенко. – К.: Укр. Центр духов. культури, 2011. – 184 с.

Ларсен С. У. Моделирование Европы в логике Роккана Стейн У. Ларсен // Полис - 1995. - № 1. – с. 39 – 57.

Метаморфози світу. Соціологія глобалізації / Д. Мартен, Ж. -Л. Мецжер, Ф. П’єр; пер. з фр. Є. Марічева. – К.: Вид. Дім «КМ Академія», 2005. –302 с.

Морін Е. Европа – метанаціональна провінція? [Електронний ресурс] / Е. Морін // Часопис «Ї». - 1997. - Число 9. - Режим доступу: http://www. ji. lviv.ua/n9texts/morin. htm

Мушг А. «Ядро Європи». Мысли о европейской идентичности [Электронный ресурс] / А. Мушг / Отечественные записки. - 2003. - №6. - Режим доступа: http://magazines. russ. ru/oz/2003/6/2004_1_22. html

Мюнклер Г. Европа як політична ідея [Електронний ресурс] / Герхард Мюнклер // Часопис Ї. – 2007. - Число 50. - Режим доступу: http://www. ji. lviv. ua/n50texts/muenkler. htm

Пахльовська О. Ave, Europa! ст., доп., публіц. (1989 - 2008) / О. Пахльовська. – К.: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2008. – 656с.

Ружмон Д. де. Відкритий лист до європейців [Електронний ресурс] / Д. де Ружмон – Режим доступу: http://www. management. com. ua/ vision/vis012. html.

Саїд Е. Орієнталізм / Е. Саїд; пер. з англ. В. Шовкун. - К.: Видавництво Соломії

Павличко «Основи», 2001. - 511 с.

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон; пер. с англ. Т. Велимеева.

Ю. Новикова. - М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 603с.

Beck U. Das kosmopolitishe Europa. Gesellschaft und Politik in der Zweiten Moderne / U. Beck, E. Grande. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2004. – 432 s.

Bretherton C. The European Union as a global actor / C. Bretherton, J. Vogler - London;

New York: Routledge, 2006. - 273 c.

Brockhaus Enzyklopädie in vierundzwanzig Bänden. 19-Auflage / Sechster Band: DS – EW und erster Nachtrag. – F. A. Brockhaus Mannheim, 1988. – 704 s.

Habermas J. What Europe needs now [Electronic resource] / J. Habermas. – Made of access: http://www. signandsight. com/features/1265. html

Münkler H. Imperien. Die Logik der Weltherrschaft – vom Alten Rom bis zu den Vereinigten Staaten / H. Münkler – Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2008. – 336 s.

Petrucijova J. In the Trace of Human Identity / J. Petrucijova // Journal of Siberian Federal University. - Humanities & Social Sciences. - 2010. – № 4. – с. 615-624.

Schmidt R. Die Wiedergeburt der Mitte Europas / R. Schmidt. – Berlin: Akademie Verlag GmbH, 2001. – 196 s.

Zielonka J. Europe as empire / J. Zielonka. - New York: Oxford University Press, 2006. - 224 p.


Переглядів анотації: 23
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2012-10-03