Русифікація Східної Галичини на початковому етапі Першої світової війни

  • V. Glizner Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ)
Ключові слова: окупація Східної Галичини, російська мова, українська інтелігенція, періодичні видання, навчальні заклади.

Анотація

Висвітлюється політика русифікації Східної Галичини російською окупаційною владою упродовж осені 1914 – літа 1915 рр. Досліджено ставлення російської окупаційної влади до української інтелігенції, культурно-просвітницьких гуртків та україномовних шкіл і намагання окупантів знищити українську мову.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бахтурина А. Ю. Политика Российской империи в Восточной Галиции в годы Первой мировой войны / А. Ю. Бахтурина. – М.: «АИРО-ХХ», 2000. – 264 с.

Вістник Союза визволення України. (далі – Вістник СВУ). – Відень. 1916. – Ч. 122.

Грушевський М. Ілюстрована історія України / Михайло Грушевський. – Нью-Йорк, 1990.

Діло. – 1917. – лютий.

Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. Доба Центральної Ради / Д. Дорошенко. – Ужгород, 1932. – Т. І.

Історія державної служби в Україні : у 5 т. / [О. Г. Аркуша, О. В. Бойко, Є. І. Бородін та ін.; відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій ; редкол.: С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін]; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН України. – К.: Ніка-Центр, 2009. – Т. 1. – 544 с.

Історія державної служби в Україні : у 5 т. / [О. Г. Аркуша, О. В. Бойко, Є. І. Бородін та ін.

; відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій; редкол.: С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін]; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН України. – К.: Ніка-Центр, 2009. – Т. 1. – 544 с.

Львовский вестник. – 1915. – 27 марта.

Мазур О. Львів у роки Першої світової війни / О. Мазур, І. Патер // Львів: Історичні нариси. – Львів, 1996.

Нива. – Львів, 1916. – №4. – С. 262-264.

Опис священників, померших в часи російського наїзду // Діло. – 1915. – 15вересня.

Отчет временного военного генерал-губернатора Галиции по управлению краем за время с 1-го сентября 1914 г. по 1-е июля 1915 г. – Киев, 1916.

Петрович І. Галичина під час російської окупації: серпень 1914 р. – червень 1915 р. / І. Петрович – Відень: Політична бібліотека, 1915. – 116 с.

Прикарпатская Русь. – 1914. – 11октября.

Прикарпатская Русь. – 1914. – 22 сентября.

Прикарпатская Русь. – 1915. – 7 апр.

Российский государственный военно-исторический архив (далі РГВИА), Ф. 2003, Оп. 1, д. 1.

РГВИА, Ф. 2005, Оп. 1, д. 13.

РГВИА, Ф. 2067, Оп. 1, д. 3001.

Российский государственный исторический архив (РГИА), Ф. 826, Оп. 150, д. 38.

Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі ЦДІАУК), Ф. 365, Оп. 1, спр. 61; Ф. 361, Оп. 1, спр. 1168.

ЦДІАУК, Ф. 361, Оп. 1, спр. 162.


Переглядів анотації: 118
Завантажень PDF: 125
Опубліковано
2012-10-03