До проблеми вивчення громадянської війни як суспільно- політичного феномену

  • S. Vovk Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: громадянська війна, політичний конфлікт, концепція «соціального характеру», людський вимір, алгоритм дослідження внутрішньої війни.

Анотація

Науковий інтерес до вивчення громадянської війни серед дослідників обумовлений низкою причин, і перш за все, тим, що останнім часом в світі збільшилася кількість внутрішніх війн, які ведуться на різних континентах. Для вивчення особливостей громадянської війни як суспільно-політичного феномену необхідно використовувати інструментарій цілого ряду гуманітарних наук, що дозволить врахувати всі аспекти окресленої проблематики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Armitage D. Civil War and Revolution / D. Armitage // AGORA. – 2009. – no 2. – P. 18 – 23.

Dixon J. What Causes Civil Wars? / J. Dixon // International Studies Review. – 2009. – no. 11. – P. 707 – 735.

Волошин М. Избранное / М. Волошин. – М.: Аделант, 2011. – 287 с.

Заводская И. Концепция «социального характера» и перспективы ее применения в изучении истории революций и гражданских войн / И. Заводская // Революции и гражданские войны в России и Америке: Сравнительно-исторический анализ. Материалы международной научной конференции. – С. 107 – 111.

Зимина В. Гражданская война 1918 – 1920 гг. как политический конфликт в развитии российской государственности / В. Зимина. – Новый исторический въстникъ. – 2004. – № 2. – С. 258 – 279.

Образцов И. Исследование войны как специфического социального процесса / И. Образцов // Социс. – 1992. – № 3. – С. 135 – 139.

Полухин А. Фактор значения гражданских войн в России (1917 – 1922 гг.) и США (1861 – 1865 гг.) в исторической концепции Петра Николаевича Савицкого (1895 – 1968 гг.) / А. Полухин // Революции и гражданские войны в России и Америке: Сравнительно-исторический анализ. Материалы международной научной конференции. – С. 50 – 52.

Поршнева О. Гражданская война в России в человеческом измерении: некоторые итоги изучения / О. Поршнева // Материалы научной конференции «Гражданская война как феномен мировой истории», Екатеринбург, 26 апреля 2008. – С. 127 – 141.

Фромм Э. Из плена иллюзий // Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика, 1992. – 429 с.

Фромм Э. Революционный характер // Фромм Э. Психоанализ и этика. – М.: Республика, 1993. – 414 с.


Переглядів анотації: 10
Завантажень PDF: 12
Опубліковано
2012-10-03