Особливості формування сприятливого середовища для студентських сімей з позицій концепції сталого розвитку

  • O. Kozinets Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • N. Kuzmenko Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: студентська сім’я, сталий розвиток, сприятливе середовище, вищий навчальний заклад, інституційне середовище, менеджмент соціально-виховної сфери.

Анотація

Студентська сім’я посідає особливе місце у суспільстві, тому що вирізняється наявністю інтелектуального потенціалу, узгодженими ціннісними пріоритетами і має життєві стратегії, що носять інноваційний та гармонійний характер. Особливості соціального статусу студентської сім’ї у поєднанні з її можливостями як соціокультурного феномену роблять її важливим об’єктом державної соціальної політики виходячи з концепції сталого розвитку. Сталий розвиток суспільства може бути забезпечений лише при ефективних взаємодіях організацій з навколишнім оточенням, тому взаємодія вищих навчальних закладів з громадянським суспільством і державою є необхідною умовою при розв’язанні проблем студентської сім’ї. Мали бути сформульовані основні принципи формування сприятливого середовища для студентських сімей в Україні засобами менеджменту соціально-виховної сфери вищих навчальних закладів з позицій концепції сталого розвитку. Для цього були визначені особливості політики соціального управління у ВНЗ; сформульовані основні критерії розвитку сприятливого інституційного середовища для студентських сімей та умови підвищення ефективності механізмів управління; розглянуті можливості менеджменту соціально-виховної сфери ВНЗ для практичної реалізації соціальної складової концепції сталого розвитку для розв’язання проблем студентської сім’ї.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

«Наше спільне майбутнє», звіт Комісії ООН під керівництвом Гро Харлем Брутланд, 1987.

Капська А. Й. Молода сім’я: проблеми та умови її становлення // А. Й. Капська. – К.:ДЦССМ. – 2006. – 184с.

Козинець О. О., Державне регулювання проблем студентської сім’ї в контексті концепції сталого розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції // О. О. Козинець. – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства». 2012. – С. 70-71

Козинець О. О. Організація сприятливого середовища для студентських сімей у ВНЗ як складова соціального управління / О. О. Козинець // Матеріали IV міжнародно-практичної конференції. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – С. 213-215

Сімченко Н. О. Соціальні інститути сталого розвитку // Н. О. Сімченко. – Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. - 2010. - № 1(3). - Том 2. - C. 22

Підліснюк, В. Сталий розвиток суспільства: роль освіти. Путівник / В. Підліснюк, І. Рудик, В. Кириленко, І. Вишенська, О. Маслюківська / За ред. В. Підліснюк. – К.: Видавництво СПД «Ковальчук», - 2005. – С. 88 – 89

Андрієнко Л. К. Проблеми молодіжної сім’ї в Україні [Електрон. ресурс] / Л. К. Андрієнко, О. Г. Карпенко. – . – Режим доступу: http://www. rusnauka. com/33_NIO_2009/Psihologia/56238. doc. htm

Горетов И. Н. Теоретические аспекты ормирования благоприятной институциональной среды АПК региона [Електрон. ресурс] / И. Н. Горетов. – Режим доступу: http://old. tisbi.org/science/vestnik/2009/issue3/GoretovTer. html


Переглядів анотації: 29
Завантажень PDF: 2
Опубліковано
2012-10-03