Конфігурації символізму в українській іконі.

  • N. Zvonok Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
Ключові слова: символізм, іконопис, українська ікона, історія, православ’я, символ

Анотація

Розгляднуто основні аспекти розвитку символізму
в українській іконі протягом її існування, починаючи
з аскетичного візантійського стилю та завершуючи
використанням катакомбної символіки з урахуванням
реалій історії в сучасному українському іконопису. Поряд
з характеристиками символізму розглянуто особливості
української ікони.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Асєєв Ю. С. Джерела. Мистецтво Київської Русі / Ю.С. Асєєв. – К. : Мистецтво, 1980. – 214 с.

Абрамович С. Д. Церковне мистецтво / С. Д. Абрамович. – К. : Кондор, 2005. – 205 с.

Степовик Д. В. Історія Києво–Печерської лаври / Д. В. Степовик. – К. : 2001. – 146 с.

Степовик Д. В. Історія української ікони X–XX століть / Д. В. Степовик. – К. : Либідь, 2004. – 440 с.

Український живопис. Сто вибраних творів / автор-упоряд. Ю. В. Беличко. – К. : Мистецтво, 1985. – 100 Іл.


Переглядів анотації: 28
Завантажень PDF: 77
Опубліковано
2013-03-03