До сутності поняття «декламаційний дискурс» (Античність)

  • I. Pantelyeyeva Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Ключові слова: дискурс, декламація, риторика, соціум, соціальна реальність, перфоманс.

Анотація

Дано узагальнюючі характеристики античному
декламаційному дискурсу, наочно показано соціальну
зумовленість його еволюції, продемонстровано залежність
античного декламаційного дискурсу від трансформаційних
процесів, що мають місце в античній соціальній реальності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Пантелеева И. Социальное пространство декламационного дискурса античного мира : моногр. / И. Пантелеева ; [отв. ред. А. Н. Ермоленко]. – Донецк : Юго-Восток, 2011. – 404с.

Пантелеева И. А. Формирование певучей декламации как основы языковой культуры древнего мира / И. А. Пантелеева // Уч. зап. Таврического нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Серия: «Философия. Социология». – 2008. – Том 21 (60). – № 4. – С. 104–110.

Пантелєєва І. А. Основи античної декламації як елемент перфомансного дискурсу еллінізму / І. А. Пантелєєва // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. – 2009. – Вип. 23. – С. 154–161.

Пантелєєва І. А. Базисні детермінанти античного публічного дискурсу / І. А. Пантелєєва // Науковий вісник Чернівецького ун-ту : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 561–562. Філософія. – С. 65–71.

Пантелеева И. А. Античная риторика как элемент исторического перфоманса / И. А. Пантелеева // зб. наукових робіт міжнар. наук. конф. «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії. — Х. : ХНЕУ, 2008. – Ч. ІV. – С. 270–277.

Пантелєєва І. А. Вплив античної декламації на формування музикальних засад релігійного дискурсу / І. А. Пантелєєва // Materiály V mezinárodní vědecko–praktiká conference «Dny vĕdy – 2009». – Dil 10. Právni vĕdy. – Praha : Publishing House «Education and Science» 2009. – Р. 68–70.


Переглядів анотації: 30
Завантажень PDF: 25
Опубліковано
2013-03-03