Соціально-культурні, політичні та інші загрози і виклики у сфері освітньої політики

  • E. Rudakova Державна казенна освітня установа вищої професійної освіти «Російська митна академія»
Ключові слова: освіта, освітня політика, національна безпека, загрози, виклики.

Анотація

Освітня політика – один із найважливіших чинників
забезпечення національної безпеки будь-якої країни, і тим
більш важливий, чим більш високим є рівень її розвитку,
тому проблему безпеки розглянуто з позицій виділення
тих загроз і викликів, які впливають на розвиток сфери
освіти і повинні знайти своє відображення при визначенні
стратегічних пріоритетів та завдань розвитку освітньої
системи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Беляева Н. «Мозговые центры» в России и странах Запада: сравнительный анализ / Н. Беляева, Д. Зайцев // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. – № 1. – С. 26–35.

Гарафутдинова Н. Я. О полных затратах на подготовку специалистов высшей квалификации / Н. Я. Гарафутдинова // Вестник Омского ун-та. – 1998. – Вып. 3. – С. 73–76.

Дюпюи И. А. Международные интеграционные процессы в образовании и национальная безопасность России: дис. ... канд. экон. наук. / И. А. Дюпюи. – СПб., 2004. – 217 с.

Об образовании : Закон Российской Федерации // Российская газета. – 1996. – 23 января. – С. 2–10.

Малыхин М. Три четверти россиян хотели бы покинуть Россию / М. Малыхин // Ведомости. – 2010. – 24 августа.

Национальная доктрина образования в Российской Федерации // Официальные документы в образовании. – 2000. – № 21. – С. 3–11.

О национальной доктрине образования в Российской Федерации : Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 № 751 // Собрание законодательства Российской Федерации от 9 октября 2000 г. – № 41. – Ст. 4089.

Ступаков И. Н. Проблемы высокой смертности в Российской Федерации / И. Н. Ступаков, Н. М. Зайченко // Здравоохранение. – 2008. – № 4. – С. 13–20.

Education, economy and society [Электронный ресурс] // The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) [официальный сайт]. [2011]. – Режим доступа : http:// www.oecd.org/document/62/0,3746,en.html (дата обращения 09.11.2011).


Переглядів анотації: 27
Завантажень PDF: 14
Опубліковано
2013-03-03