Національні інтереси Іспанії в субсахарському регіоні: війна в Малі

  • E. Fedorova Київська гуманітарна академія
Ключові слова: війна в Малі, Іспанія, Магриб, субсахарська Африка.

Анотація

Ескалація військових дій в Малі виходить за рамки
регіонального конфлікту, що постає прямою загрозою
для держав Південної Європи та Середземномор’я.
Ґрунтуючись на унікальній космополітичній, геополітичній
та енергетичній ролі Іспанії між Європою і країнами
Магрибу, зроблено спробу системного аналізу впливу війни
в Малі на національні інтереси Королівства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Cembrero I. La deserción de la Europa del sur [Електронний

ресурс] / I. Cembrero // El País. – 29 January 2013. – Режим

доступу : http://internacional.elpais.com/internacional/2013/01/29/

actualidad/1359492147_248191.html.

Fédorova K. España – la intermediaria cosmopolítica de Europa/ K. Fédorova // Гілея. – 2011. – № 9 (51). – С. 602–607.

Hacia una Estrategia de Seguridad Nacional para España. Documentos de Seguridad y Defensa. – № 25. – Madrid : Ministerio de Defensa, 2009. – 72 р.

Malí. El banco mundial [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://datos.bancomundial.org/pais/mali

Malí-datos generales. El centro de Gilberto Bosques. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/paises/Mali.pdf

Motoyama H. Japan NGOs: We desperately need aid for

war-torn Mali [Електронний ресурс] / H. Motoyama. – Режим

доступу : http://ajw.asahi.com/article/behind_news/social_affairs/

AJ201211180012

Reinares F. Cuatro interrogantes sobre el norte de Mali

[Електронний ресурс] / F. Reinares. – Режим доступу : http://

www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_

GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/comentario_

reinares_norte_mali_aqmi_amenaza_terrorista_europa

Relation with Japan [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ambamali.jp/relation-with-japan.php

Орлов А. Проблема терроризма в Испании. ЕТА – ударный отряд баскского национализма / А. Орлов. – М. : Русская панорама, 2009. – 192 с.

Федорова К. Аналіз змін зовнішньополітичного курсу Іспанії в 2004 році / К.Федорова // Гілея. – 2011. – № 2 (44). – С. 734–741.

Федорова Е. Геополитическая роль Испании как члена ЕС в Средиземноморье / Е. Федорова // Аспирант 2.0. – 5 Октября 2012. – С. 150–155.

Федорова К. Роль Іспанії в євроатлантичному інтеграційному просторі: геостратегічний аспект / К. Федорова // Державотворчі процеси в сучасних міжнародних відносинах. – 2012. – С. 62–65.

Федорова К. Теоретико-концептуальний аналіз дослідження динаміки національних інтересів / К. Федорова // Осінні наукові читання. – 2012. – C. 6–11.


Переглядів анотації: 47
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2013-03-03