Філософські аспекти інноваційного розвитку освітнього менеджменту

  • A. Kondratieva Дніпропетровський обласний інститут післядипломної освіти
Ключові слова: філософія, інновація, інноваційні технології, освітній менеджмент, університет, університетська освіта, модернізація, система освіти, навчання.

Анотація

Проаналізовано шляхи реформування національної системи освіти на сучасному етапі розвитку; визначено філософські аспекти інноваційного розвитку освітнього менеджменту. Роль освіти на сучасному етапі розвитку України зростає у процесі рішення завдань демократичної та правової країни, ринкових відносин в економіці, подолання відставання країни від світових тенденцій економічного на суспільного розвитку. У всьому цивілізованому світі освіту розглядають як основний фактор стабільності та розвитку суспільства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Закон України «Про пріоритетні напрямки інноваційного розвитку України» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 13. – С. 93.

Аносов І. П. Сучасний освітній процес: антропологічний аспект : монографія. / І. П. Аносов. – К. : Твім. інтер, 2003. – 391 с.

Даниленко Л. І. Управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах : монографія / Л. І. Даниленко. – К. : Міленіум, 2004. – С. 85.

Кант И. Спор факультетов // Сочинения : в 6 т. – М. : Мысль, 1966. – Т. 6. – С. 257–347.

Крамаренко А. Теоретичні засади інноваційних процесів в освіті // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. М. Вашуленко, Я. Кодлюк, В. Кравець [та ін.]. – Тернопіль, 2009. – № 5. – С. 5–10.

Мельниченко А. А. Трансформація ідеї університету як основи інноваційного розвитку: філософський та соціологічний аспекти. [Електронний ресурс] / А. А. Мельниченко, О. А. Касаткіна. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/VKPI_fpp/2009-2/19_Milnichenko.pdf

Мусієнко І. І. Інноваційний розвиток теорії управління національною системою освіти. [Електронний ресурс] / І. І. Мусієнко. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu_upravl/2011_1/18.pdf

Опыт тысячелетия. Средние века и эпоха Возрождения: Быт, нравы, идеалы. – М. : Юристъ, 1996. – C. 441.

Сухомлинський В. О. Вибрані твори: в 5-ти т. / В. О. Cухомлинський. – К. : Рад. шк., 1977. – Т. 3. – С. 446.

Чвирова О. Є. Специфіка інноваційного розвитку вищої освіти у філософському аспекті [Електронний ресурс] / О. Є. Чвирова. – Режим доступу : http://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/GCH/2011/GCH311/pdf/03.pdf


Переглядів анотації: 65
Завантажень PDF: 59
Опубліковано
2013-03-03