Функції територіальної громади в ході політичної самоорганізації

  • V. Berezinsky Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: місцеве самоврядування, територіальна громада, функції територіальної громади, взаємовідносини територіальної громади з органами місцевого самоврядування, взаємовідносини територіальної громади з органами самоорганізації населення.

Анотація

Розкрито функції територіальних громад, які сприяють політичній самоорганізації населення. Виокремлено функції територіальних громад: внутрішні та зовнішні об’єктні (політична, економічна, соціальна, культурна, екологічна), такі, що притаманні виключно або переважно суб’єктам місцевого самоврядування (територіальним громадам, їхнім представницьким органам).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Баймуратов М. А. Международные программы сотрудничества органов местного самоуправления / М. А. Баймуратов // Юридический вестник. – 1995. – № 4. – С. 79–84.

Баймуратов М. А. Деякі теоретичні аспекти становлення функції територіальних громад в Україні / М. А. Баймуратов // Вісник Одеського ін-ту внутр. справ. – 1999. – № 1. – С. 31–36.

Баймуратов М. А. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні / М. А. Баймуратов // Муніципальне право України: підручник. – Вид. 2-ге, доп. – К. : Правова Єдність, 2009. – С. 274–318.

Батанов О. В. Основні напрями і види діяльності територіальних громад: проблеми класифікації / О. В. Батанов // Вісник Одеського ін-ту внутр. справ. – 1998. – № 1. – С. 19–25.

Выдрин И. В. Территориальный коллектив как субъект местного самоуправления (государственно-правовой аспект) / И. В. Выдрин // Известия высших учебных заведений. Серия. Правоведение. – 1992. – № 4. – С. 84–91.

Про охорону навколишнього середовища: Закон України

/ Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – С. 546.

Погорілко В. Ф. Нова Конституція України. Текст основного закону / В. Ф. Погорілко – К. : Наукова думка, 1996. – 133 с.

Caramani D. Comparative Politics’ / D. Caramani. – N.Y. :

Oxford University Press, 2008. – 786 p.

Duignan B. Political Systems, Structures, and Functions / B. Duignan. – N.Y. : Rosen Publishing Group, 2012. – 160 p. 10. Sassen S. Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages / S. Sassen. – New Jersey : Princeton University Press, 2008. – 512 p.

Somerville P. Understanding Community: Theory, Policy and Practice / P. Somerville. – Bristol : Policy Press, 2011. – 289 p.

Vetter A. Local Politics a Resource for Democracy in Western Europe: Local Autonomy, Local Integrative Capacity, and Citizens / A. Vetter // Attitudes Toward Politics’. – N.Y. : Lexington Books, 2007. – 223 p.


Переглядів анотації: 73
Завантажень PDF: 60
Опубліковано
2013-03-03