Механізми активізації електоральної участі громадян

  • M. Buchin Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: абсентеїзм, вибори, демократія, альтернативні методи голосування, поріг явки, імперативний вотум.

Анотація

Розглянуто таке явище сучасної виборчої практики як абсентеїзм. Проаналізовано основні механізми активізації участі громадян у виборах: альтернативні методи голосування, використання порога явки та імперативного вотуму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бушенева Ю. И. Абсентеизм как фактор избирательного процесса в современной России : дисс. … канд. полит. наук : 23.00.01 / Ю. И. Бушенева. – СПб., 2007. – 180 с.

Джандубаева З. З. Абсентеизм как феномен современной российской практики : дисс. … канд. соц. наук: 22.00.04 / З. З. Джандубаева. – М., 2005. – 134 с.

Заяць Н. Феномен абсентеїзму в умовах становлення демократичного суспільства в Україні / Н. Заяць // Юридична Україна. – 2008. – № 9 (69). – С. 4–8.

Зеновьев А. В. Избирательная система России: теория, практика и перспективы / А. В. Зеновьев, И. С. Поляшова. – СПб. : Изд-во «Юрид. центр Пресс», 2003. – 359 с.

Князев С. Курс лекций по избирательному праву и избирательному процессу Российской Федерации [Электронный ресурс] / С. Князев. – Режим доступа : http://www.jursites.ru/kurs_

lekcii__ knyaze.html

Кодекс належної практики у виборчих справах Венеціанської

комісії від 30 жовтня 2002 р. [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eli.org.ua/ legalization/2/2363

Конституційне право України / за ред. В. Тація, В. Погорілка, Ю. Тодики. – К. : Український центр правничих студій, 1999. – 376 с.

Кравченко В. В. Конституційне право України. навчальний посібник / В. В. Кравченко. – 2-е вид., доп. – К. : Атіка, 2002. – 480 с.

Словник-довідник політологічних термінів / М. А. Бучин, О. О. Волинець, С. М. Волощук та ін. ; за ред. М. Гетьманчука, П. Ткачука. – Львів : Військовий інститут Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 228 с.

Ставнійчук М. І. Абсентеїзм і свобода виборів: правова діалектика / М. І. Ставнійчук // Держава і право. – 2005. – Вип.

– С. 180–186.

Юсов С. В. Принципы избирательного права и их реализация в условиях формирования новой Российской государственности : дисс. канд. юр. наук: 12.00.02 / Сергей Владимирович Юсов. – Ростов-на-Дону, 1999. – 191 c.


Переглядів анотації: 73
Завантажень PDF: 87
Опубліковано
2013-03-03