Монархічна ідея у політичній теорії І. О. Ільїна

  • M. Zakirov Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: монархія, держава, корпорація, установа, еміграція, Російське зарубіжжя, правосвідомість.

Анотація

Проведено аналіз основних положень монархічної теорії І. Ільїна. Визначено ключові ідеї філософа щодо оцінки місця і ролі монархічної форми правління у розвитку державності. Зазначено певну ідеалістичність поглядів вченого на витоки і сутність монархії. Розглянуто основні пропозиції російського мислителя стосовно побудови державної моделі, яка забезпечить гармонійне поєднання консервативних і ліберальних традицій державотворення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Антоненко Н. В. Идеология и программатика русской монархической эмиграции / Н. В. Антоненко. – Мичуринск : Изд-во Мичуринскиго гос. аграрного ун-та, 2007.

Бороздина Е. А. Социально-политическое учение И. А. Ильина / Е. А. Бороздина – М., 2003.

Варакса А. Н. Идея монархии в политической мысли Русского зарубежья (1920–1940-e гг.) / А. Н. Варакса. – СПб, 2003.

Зернов И. Н. Иван Ильин. Монархия и будущее России / И. Н. Зернов. – М. : Алгоритм, 2007.

Ильин И. А. Собрание cочинений в 10-ти томах / И. А. Ильин. – М. : Русская книга, 1993–1999.

Ильин И. А. Собрание cочинений в 10-ти томах / И. А. Ильин – М.: Русская книга, 1994. – Т. 4.

Полторацкий Н. П. Иван Александрович Ильин. Жизнь, труды, мировоззрение / Н. П. Полторацкий. – Нью-Йорк : Эрмитаж, 1989.

Пронин А. А. Российская эмиграция в отечественных диссертационных исследованиях 1980–2005 гг. / А. А. Пронин – Екатеринбург : Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 2009.


Переглядів анотації: 42
Завантажень PDF: 73
Опубліковано
2013-03-03