Концептуальні засади інформаційної політики Російської Федерації: витоки та сучасний стан

  • O. Kondratenko Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету (м. Київ)
Ключові слова: інформаційна політика, Росія, зовнішня політика, інформаційна безпека.

Анотація

Розглянуто формування інформаційної політики Російської Федерації у постбіполярний період, спрямованої на посилення державного регулювання як у межах Росії, так і на теренах СНД. Окремо акцентовано увагу на законодавчій базі російської інформаційної політики, виробленні концептуальних підходів щодо її реалізації, вдосконаленні інформаційної безпеки та корекції іміджу РФ.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Авинова Ю. Информационная политика Российского государства на современном этапе: концептуальные и основные задачи [Электронный ресурс] / Ю. Авинова. – Режим доступа : http://politlogia.narod.ru/TEMATIKA/infopolbnika/GIP.htm

Беспалов С.В. Механизмы формирования позитивного образа России в странах постсоветского пространства / С.В. Беспалов, А.В. Власов, П.В. Голубцов и др. – М., 2007. – 117 с.

Бойко Ю. Политика государства в информационной сфере [Электронный ресурс] / Ю. Бойко // Обозреватель-Observer. – 2006. – № 7. – Режим доступа : http://www.rau.su/observer/N7_2006/7_05.HTM

Варивода Я. О. Інформаційне забезпечення інтересів фінансово-промислових груп Росії / Я. Варивода // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наукових праць. – Вип. 15 – К. : Київський нац. ун-т імені Т. Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 1999. – С. 199–204.

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.scrf.gov.ru/documents/5.html

Закон об информации, информационных технологиях и о защите информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133341

О государственной тайне : Закон РФ от 21.06.1993 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=121414

Об информации, информатизации и защите информации : Закон РФ от 22.02.1995 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www-sbras.nsc.ru/win/laws/in-low.html

О средствах массовой информации : Закон РФ от 27.12.1991 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/popular/smi/

О государственной поддержке средств массовой информации и книгоиздания Российской Федерации : Закон РФ от 29.12.1994 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://tm.ua/show_law.php?id=11

Об участии в международном информационном обмене Закон РФ от 5.06.1996 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=48401

Зернецька О. Політичний дискурс: комунікативні стратегії інформаційної доби / О. Зернецька, П. Зернецький // Вісник Львівського ун-ту: Серія журналістики. – 2004. – Вип. 25. – С. 90–96.

Концепция государственной информационной политики Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.iis.ru/library/sip/sip.ru.html

Концепция построения автоматизированной системы обмена информационными ресурсами «Содружество» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://rdtex.com.ua/win/root/article_ceip.html

Информационное пространство России и государственная политика // Университетская книга. – 1997. – № 12. – С. 4–5.

Концепция формирования информационного пространства Содружества Независимых Государств [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_185

Лаврухин С. Создание единого информационного пространства таможенных служб стран-участников СНГ. [Электронный ресурс] / С. Лаврухин. – Режим доступа : http://

rdtex.com.ua/win/root/article_ceip.html

Луценко А. В. Вплив стратегії «м’якої сили» РФ на зовнішню політику України / А. В. Луценко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2009. – Вип. 85. Частина І. – С. 215–221.

Манойло А. В. Государственная информационная политика в особых условиях / А. В. Манойло. – М., 2003. – 388 с.

Мезенцев Д. Ф. Информационная политика Российской Федерации в условиях формирования информационного общества [Электронный ресурс] / Д. Ф. Мезенцев // Информ. общество. – 2002. – Вып. 1. – С. 17–20. – Режим доступа : http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/88191ef79090a5a0c3256d5700419c84

Ненастьева Н. Л. Информационная политика в условиях реформирования социальной структуры современной России / Н. Л. Ненастьева, П. Ф. Янкевич. – Ярославль, 2007. – 240 с.

Николаев Н. М. Государственная информационная политика России / Н. М. Николаев [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://komiexpo.com/experts/67/

Ожеван М. А. Основні напрями зовнішніх інформаційно-маніпулятивних впливів на суспільні трансформації в Україні: засоби протидії / М. А. Ожеван // Стратегічні пріоритети. – 2011. – № 3(20). – С. 118–126.

Панарин И. Н. Информационная война и Россия / И. Н. Панарин. – М., 2000. – 160 с.

Почепцов Г. Г. Информационные войны / Г. Г. Почепцов. – К., 2000. – 576 с.

Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 р.: послання Президента до Верховної Ради України. – К. : Інформ. видав. центр Держкомстату України, 2005. – 56 с.

Концепция информатизации России [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.cplire.ru/koi/os/3_1/1.htm

Руденко М. М. Вплив міжнародного тероризму на трансформацію інформаційної політики Російської Федерації / М. М. Руденко // Вісник Київського нац. ун-ту імені Т. Шевченка. Серія «Міжнародні відносини». – К., 2003. – Вип. 25–28. – С.262–264.

Соглашения об информационном обеспечении выполнения многосторонних соглашений [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.spravka-jurist.com/base/part-eq/tx_xswobu.htm

Стратегия сотрудничества государств – участников СНГ в построении и развитии информационного общества [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.e-cis.info/page.php?id=22902

Вопросы формирования единого информационно-правового пространства Содружества Независимых Государств : Указ Президента РФ от 27.12.1993 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_65349.html

Хомутова О. Ю. Хора московских «ворот» и сценарии ее развития / О. Ю. Хомутова, С. А. Виноградова, В. М. Сергеев и др. // Полис. – 2007. – №3. – С. 44–62.


Переглядів анотації: 74
Завантажень PDF: 25
Опубліковано
2013-03-03