Взаємини держави і церкви в словацькій Республіці

  • M. Palinchak
Ключові слова: Словаччина, католицька церква, греко-католицька церква, державно-церковні відносини.

Анотація

Проаналізовано складну історію католицької та греко-католицької церкви на словацьких землях та зміни, що відбулися після «оксамитової» революції та прийняття конституції. Утверджено думку стосовно доречності зважати на центрально-європейську практику становлення і розвитку взаємин між державою та релігійними об’єднаннями. Розкрито окремі підходи до розв’язання значимих проблем, котрі виникають у стосунках між державою і конфесіями у Словацькій Республіці

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Віллем Ж.-П. Європа та релігії. Ставки ХХІ століття / Ж.-П. Віллем. – К. : Дух і літера, 2006. – 331 с.

Єленський В. Є. Релігія і релігійність у посткомуністичній Європі. Цифри і факти без коментарів / В. Є. Єленський // Людина і світ. – 1997. – Листопад-грудень. – С. 2–11.

Конституція Словацької Республіки // Конституції нових держав Європи та Азії / упор. С. Головатий. – К. : Українська Правнича Фундація, вид-во «Право», 1996. – С. 446.

Кріль М. М. Історія країн Центрально-Східної Європи (кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.) : навчальний посібник / М. М. Кріль. – К. : Знання, 2008. – 284 с.

Кріль М. М. Словацька Республіка: 1993–2005 / М. М. Кріль // Педагогічна думка. – 2005. – № 4.

Моравчикова М. Государство и церковь в Словакии / М. Моравчикова // Государства и религии в Европейском Союзе (опыт государственно-конфессиональных отношений) / под ред. Г. Робберса. – М. : Институт Европы РАН, ТЦ Юнеско, 2009. – 720 с.

Čikeš R. Vztahy štátu a cirkvi na Slovensku / R. Čikeš. – Bratislava : Ústav pre vzt‘ahy štátu a cirkvi, 2010.

Cikes R. Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskumi spoločnost‘ami/ R. Čikeš. // Ročenka Ústavu pre vzt‘ahy štátu a cirkvi 2001. – Bratislava, 2002. – S. 180.

Jozefčiakova S. Svata stolica, zmluvny partner Slovenskej republiky / S. Jozefčiakova // Ročenka Ústavu pre vzt‘ahy štátu a cirkvi 2001. – Bratislava, 2002. – S. 156.

Kaplan K. Stát a cirkev v Českoslovnsku v letech 1948-1953 / K. Kaplan. – Brno : Doplněk, 1993.

Kováč D. Dejiny Slovenska / D. Kováč. – Praha : Lidové noviny, 1998. – 401 s.

Moravčiková M. Cisárovi Cisárovo. Ekonomické zabezpečenie cirkvi a náboženských spoločnosti / M. Moravčiková, M. Cipár. – Bratislava : Ústav pre vzt‘ahy štátu a cirkvi, 2001. – 277 s.

Moravčiková M. Religiozita na Slovensku / M. Moravčiková, M. Cipár // Ročenka ústavu pre vzt‘ahy štátu a cirkvi 1997. – Bratislava : Ústav pre vzt‘ahy štátu a cirkvi, 1998. – S. 124-139.

Pešek J. Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948–1953 / J. Pešek, M. Barnovský. – Bratislava : VEDA, 1997; Pravda. – 2003. – 22 aprila. – S. 2.

Smid M. Priprava Základnej zmluvi medzi Slovenskou republikou a Svatou stolicou v roku 1999 / M. Smid // Ročenka Ústavu pre vzt‘ahy štátu a cirkvi 1999. – Bratislava, 2000. – S. 113.

Smid M. Základna zmluva medzi Slovenskou republikou a Svatou stolicou: koncepcia a komentár / M. Smid. – Bratislava, 2000. – S. 7.

Vasko V. Neumlcena kronika kalicke cirkve v Ceskoslovensku po druhe svetove valce / V. Vasko. – Praha, 1990. – S. 100–105.

Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskumi spoločnost‘ami Slovenská republica 250/2002 Z.z. // Pravda. – 2002. – 12 aprila. – S. 2.


Переглядів анотації: 144
Завантажень PDF: 75
Опубліковано
2013-03-03