Особливості розвитку інформаційного суспільства та релігійна комунікація: стаття друга

  • M. Petrushkevych Національний університет «Острозька академія»
Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційна культура, інформація, мас-медіа, Інтернет, релігійна комунікація.

Анотація

В основі інформаційного суспільства лежить обмін інформацією, яка переходить у розряд культурних та духовних цінностей. Жодна продукція у сучасному світі не користується таким попитом, як інформація. Такі тенденції перевели релігійні організації та церкви у площину світської комунікації. Розвиток інформаційного суспільства більш деструктивно впливає на усталені, ієрархічні системи (такі як традиційна церковна організація та традиційні способи релігійної комунікації), у той час як новітні феномени без інформаційних технологій не можуть активно розвиватися (наприклад, неорелігії, які неофітів залучають переважно за допомогою мас-медіа).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Больц Н. Азбука медиа / Н. Больц. – М. : Издат. «Европа», 2011. – 136 с.

Головлева Е. А. Массовые коммуникации и медиа-планирование : уч. пособие / Е. А. Головлева. – М. : Академический проект; Деловая книга, 2009. – 352 с.

Информационное общество // Энциклопедический словарь по культурологии. – М. : Центр, 1997. – 478 с.

Кириллова Н. Б. Медиакультура: от модерна к пост-модерну / Н. Б. Кириллова. – М. : Академический проект, 2006. – 448 с.

Савчук В. Компьютерная и мас-медийная реальность / В. Савчук // Конверсия искусства. – СПб., 2001. – С. 31.

Соболь О. Свобода особистості в інформаційному соціумі: стаття перша / О. Соболь // Філософська думка, 2002. – № 4. – С. 36–47.

Соболь О. Свобода особистості в інформаційному соціумі: стаття друга / О. Соболь // Філософська думка. – 2002. – № 5. – С. 40–58.

Соболь О. Становлення медіально-мережевої парадигми / О. Соболь // Філософська думка, 2008. – № 5. – С. 3–15.

Тишунина Н. В. Глобализация и культура / Н. В. Тишунина. – СПб., 2003. – С. 18

Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер. – М. : АСТ, 2010. – 784 с.

Філософський словник соціальних термінів. – Вид. третє, доп. – Х. : «Р. И. Ф.», 2005. – 672 с.

Шейко В. М. Культура. Цивілізація. Глобалізація (кінець XIX – початок XXI ст.) : монографія. – В 2 т. Т. 1 / В. М. Шейко. – X. : Основа, 2001. – 520 с.

Шкляр В. Мас-медіа і виклики нового століття / В. Шкляр // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 343–351.


Переглядів анотації: 176
Завантажень PDF: 65
Опубліковано
2013-03-03