Політична сутність інституту місцевого самоврядування: основні риси, компетенції, моделі

  • Y. Pechenka Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: місцеве самоврядування, громада, муніципалітет, місцева спільнота, компетенція, моделі місцевого самоврядування.

Анотація

Розглянуто політичну сутність інституту місцевого самоврядування. Проаналізовано соціальну природу місцевого самоврядування, організаційні форми та рівні його реалізації. Визначено та структуровано за галузевим принципом сферу компетенції органів місцевого самоврядування, її інституційні й функціональні обмеження.
Проаналізовано систему інститутів та органів, що забезпечує функціонування й відтворення права місцевого самоврядування – зміст діяльності представницького органу місцевої спільноти та виконавчого комітету. Виходячи з різних можливих комбінацій їх взаємовідносин виділено чотири базові моделі місцевого самоврядування, вказано їх основні переваги та недоліки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Акимица Е. Г. Основы местного самоуправления / Е. Г. Акимица, А. Т. Тертышный. – М. : Инфра – М., 2000. – 463 с.

Конституційне право зарубіжних країн : навч. посібник / за ред. М. С. Горшеньова, К. О. Закоморної, В. О. Ріяка. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.

Государственная политика и управление: в 2-х ч. Уровни, технологии, зарубежный опыт государственной политики и управления / под ред. Л. В. Сморгунова. – М. : Рос. пол. энциклопедия, 2007. – Часть ІІ. – 495 с.

Емельянов Н. А. Местное самоуправление: проблемы, поиски, решения / Н. А. Емельянов. – М., 1997. – 165 с.

Шаповал В. М. Сутнісні характеристики місцевого самоврядування / В. М. Шаповал // Право України. – 2004. – № 37. – С. 27–34.

Соболь Л. Теоретичні аспекти дослідження інституту місцевого самоврядування / Л. Соболь // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць. – 2009. – №2 (38). – С. 173–177.

Снісаренко С. Принципи муніципального господарювання в країнах Європейського Союзу: досвід для України / С. Снісаренко// Демократичне врядування: наук. вісн. – 2012. – Вип. 9. – С. 25–31.

Пеклушенко О. М. Зарубіжний досвід розмежування повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування / О. М. Пеклушенко // Право та державне управління: зб. наук. праць. – 2012. – № 1. – С. 152–158.


Переглядів анотації: 31
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2013-03-03