Роль мережі Інтернет у розвитку глобалізованого суспільства

  • T. Gorbatiuk Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ)
Ключові слова: суспільство, глобалізація, наука, Інтернет.

Анотація

Сучасний світ переживає період глобалізації у всіх сферах суспільного життя. У цьому процесі важливу роль відіграє Інтернет, причому його роль набуває особливої гостроти та суперечливого характеру. Однак проблема впливу Інтернету на глобалізацію ще мало вивчена. Складність та багатогранність теми вимагає аналізу функціонування мережі, проблеми розвитку якої загострилися в останнє десятиліття у зв’язку з глобальними наслідками економічних, політичних і культурних перетворень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Афанасьева В. Наука и глобализация / В. Афанасьева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.proza.ru/2009/05/22/776

Список стран по числу пользователей Интернета [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_числу_пользователей_Интернета

Clarke A. C. How the world was one, beyond the global village / Arthur Charles Clarke // Journal of communication. – 1994. – Vol. 44. – № 4. – Pp. 188–190.

Friedman Th. The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization / Th. Friedman. – N.Y. : Anchor Books, 2000. – 512 p.

Fukuyama F. The End of History and the Last Man / F. Fukuyama. – N.Y., 1992. – 464 p.

Schell J. The Folly of Arms Control / J. Schell // «Foreign Affairs». – September/October. – 2000. – Vol. 79. – № 5. – Р. 22–42.

«U.S.A. Today». – August 9. – 1999.


Переглядів анотації: 43
Завантажень PDF: 40
Опубліковано
2013-03-03