ІКТ як політичний фактор у розвитку економіки

  • F. Abasov Бакинський державний університет
Ключові слова: ІКТ, політика, економіка, управління економічними процесами, регіональні особливості застосування ІКТ в економіці.

Анотація

Питання використання можливостей ІКТ в
стратегічному і тактичному управлінні економікою з
боку держави історично завжди було пов’язане з моделлю
державного розвитку. Крім того, тут відігравали роль
історичні умови розвитку країни, зовнішні фактори, у тому
числі регіональний. Короткий аналіз ситуації в даній сфері
суспільних відносин свідчить про ряд закономірностей,
у тому числі: велику швидкість змін, що відбуваються,
що посилює їх непередбачуваність; посилення боротьби
за ресурси, що збільшує кількість вогнищ напруженості і
кількість спроб впливу на міць окремих держав і регіонів
міжнародних політичних угруповань, що спираються на
вплив супердержав; поєднання в конкурентній боротьбі
як прямого фінансового тиску, так і обробки свідомості
людей шляхом використання соціальних факторів, в тому
числі і за допомогою ІКТ, зокрема, ЗМІ та соціальних
мереж Інтернету.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

ИКТ-компетенции как фактор экономического развития России. Под ред. Ю. Е. Хохлова, С. Д. Шапошника. – М.: Институт развития информационного общества. 2012. 70 с.

Друкер П. Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы / П. Ф. Друкер – M., 1992

Robert D. Atkinson & Andrew S. Mckay. Digital prosperity. Understanding the Economic Benefits of the Information Technology Revolution / Robert D. Atkinson & Andrew S. Mckay March 2007

Хомяков П. М. Технические реалии новой цивилизации и ее социальные и политические последствия / П. М. Хомяков – М.: Наука, 1998

Хомяков П. М. Свои и чужие: драма идей / П. М. Хомяков – М.: Полиграфист, 2003. — 416 с.

Орлов В. Н. Совершенствование экономической политики региона на основе развития системы управления инновационно-инвестиционным климатом / В. Н. Орлов – Автореферат на соиск. уч.ст. канд. экон. наук. Майкоп: 2002, 24 с.

Дози Дж. Экономическая координация и динамика: некоторые особенности альтернативной эволюционной парадигмы [Электронный ресурс] / Дж. Дози – Режим доступа: http://institutiones.com/

Хасбулатов Р. И. Мировая экономика: учебник для бакалавров / Р. И. Хасбулатов – М.: Юрайт, 2012. – 884 с.

Итоги 2012 – Андрей Фурсов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.youtube.com

Блант М. Стероиды для экономики [Электронный ресурс] / М. Блант // Вокруг света, март, 2010, №3 (2834) – Режим доступа: http://www.vokrugsveta.ru

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики Об утверждении «Государственной программы по развитию связи и информационных технологий в Азербайджанской Республике на 2010-2012 годы [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://teleradio.az/ru/qanun/serenc

Образовательные реформы в Азербайджане [Электронный ресурс] – Режим доступа: // http://www.azerbaijans.com

Теймуров С. Станем свидетелями вложений в национальную космическую промышленность [Электронный ресурс] / С. Теймуров – Режим доступа: http://www.biznesinfo.az

Абасов А. Доходы сектора могут стать локомотивом развития экономики Азербайджана / А. Абасов // Газета «Каспий», 2010. – 23 ноября. – С. 4.


Переглядів анотації: 24
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2013-06-03