Политичний імідж України в ЗМІ зарубіжних країн

  • D. Batyuk Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • R. Kyslenko Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: імідж України, засоби масової інформації, інформаційний привід, інформаційна політика, політичний імідж.

Анотація

Досліджено зарубіжні друковані ЗМІ з метою визначення основних категорій, що характеризують наявний політичний імідж України. Визначено основні фактори, особливості, динаміку конструювання образу України

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бойко М. А. Средства формирования положительного имиджа страны и конструирования коллективной идентичности / М.А. Бойко // Язык, коммуникация и социальная среда. – 2004. – № 3. – С. 82–91.

Киселев И. Ю. Динамика образа государства в международных отношениях. / И. Ю. Киселев, А. Г. Смирнова – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. – 376 с.

Почепцов Г.Г..Имиджелогия: теория и практика / Г. Почепцов. – К. : АДЕФ-Украина, 1998. – 392 с.

Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности/ В. А. Ядов. – 3-е изд., испр. – Москва: Омега-Л, 2007. – 567 с.

Nye J. The future of power / J. Nye – N. Y.: Public affairs press, 2011. – 320 p.


Переглядів анотації: 33
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2013-05-03