Ризик vs невизначеність: політологічний аспект

  • O. Vinnychuk Кам’янець-Подільський національний універсистет імені Івана Огієнка
Ключові слова: ризик, політичний ризик, невизначеність, джерела невизначеності, «суспільство ризику».

Анотація

Проаналізовано сутність ризику та невизначеності, що виступають атрибутами політичного життя суспільства. Розкрито джерела і причини виникнення невизначеності та ризику. Охарактеризовано особливості прийняття політичних рішень в «ситуації ризику».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Альгин А. П. Риск и его роль в общественной жизни / А. П. Альгин – М. : Мысль, 1989. – 205с.

Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / У. Бек – М. : Прогресс-Традиция, 2000. – 319 с.

Бек У. От индустриального общества к обществу риска / У. Бек // THESIS. – 1994. – № 5. – С. 161–168.

Вилдавски А. Теории восприятия риска: кто боится, чего и почему? / А. Вилдавски, К. Дейк // Thesis. – 1994. – № 5. – С. 268 –276.

Гриценко Х. Управління фінансовими ризиками держави [Електронний ресурс] / Х. Гриценко – Режим доступу : http://www.viche.info/journal/921/.

Заславская Т. И. О субъектно-деятельностном аспекте трансформационного процесса / Т. И. Заславская // Социс. – 2001. – № 4. – С. 3 –15.

Иванченко Г. В. Неопределенность и риск как антропологические константы современности / Г. В. Иванченко // Проблемы гуманитарной экспертизы. – 2006. – №4. – С. 205–207.

Крюков О. Демократизація суспільства та розвиток еліти / О. Крюков // Вісник НАДУ. – 2004. – №4. – С. 470 –475.

Луман Н. Риск, неопределенность, случайность / Н. Луман // THESIS. – 1994. – Вып. 5 – С. 135–160.

Михальченко М. Політичні ризики в сучасній Україні: виклики й відповіді [Електронний ресурс] / М. Михальченко – Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3.

Найт Ф. X. Риск, неопределенность и прибыль / Ф. X. Найт. – М.: Дело, 2003. – 360 с.

Найт Ф. Х. Поняття ризику та невизначеності / Ф. X. Найт // THESIS. – 1994. – Вип. 5 – С. 12 –28.

Самуэльсон П. А. Риск, неопределенность и теория игр / П. А. Самуэльсон // Экономика. – М. : БИНОМ, 1997. – С. 223 –244.

Черкасов В. В. Проблемы риска в управленческой деятельности / В. В. Черкасов. – М. : Рефл-бук ; К. : Ваклер, 2002. – 320 с.


Переглядів анотації: 29
Завантажень PDF: 40
Опубліковано
2013-05-03