Реформування системи соціальних стандартів та гарантій на основі західноєвропейського досвіду

  • V. Golubchuk Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Ключові слова: оціальний захист, соціальні гарантії, соціальна політика, соціальний мінімум.

Анотація

Досліджуються питання удосконалення вітчизняної системи державних соціальних стандартів і соціальних гарантій на основі західноєвропейського досвіду.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Україна в міжнародних відносинах. Вип. 3: Предметно-тематична частина: К – О / [Алексієвець Л. М. та ін. ; редкол.: М. М. Варварцев (відп. ред.) та ін.]. – 2012. – 314 с

Політичні проблеми сучасної України: аналіт. доп. ін-ту політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України / Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; [ред. кол.: Левенець Ю. А. (голова) та ін.]. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 599 с. : рис., табл.

Федорук А. М. Трансформація регіональної політики України в контексті євроінтеграційних процесів / А. М. Федорук – Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк, 2012. – 225 с.

Семигіна Т. В. Соціальна політика у глобальному вимірі / Т. В. Семигіна – К.: «Пульсари», 2003. – 252 с.

Шендеровська А. В. Міжнародно-правові засади вступу України до ЄС / А. В. Шендеровська – Умань, Видавничо-поліграфічний центр. 2009.- 164 с.

Порядок денний асоціації Україна–ЄС як частина підготовки Угоди про асоціацію: результати громад. моніторингу у 2010 –2011 рр. / Укр. незалеж. центр політ. дослідж. (УНЦПД), Ін-т екон. дослідж. та політ. консультацій, Центр політ.-прав. реформ ; за заг. ред. Юлії Тищенко. – К.: Агентство «Україна», 2012. – 108 с.

Дікон Б. Глобальна соціальна політика. Міжнародні організації й майбутнє соціального добробуту / Б. Дікон, М. Халс, П. Стабс – К.: Основи, 1999. – 347 с

Ільчук Л. І. Адресність соціальних допомог / Л. І. Ільчук, О. О. Давидюк // Вісн. пенсійного фонду України. – 2008. – № 5. – С. 5 –8

Соціальні стандарти та соціальні гарантії: теоретичні аспекти, проблеми, світовий досвід. – К.: Центр перспективних соціальних досліджень Мінпраці та НАН України, 2007. – 320 с.


Переглядів анотації: 28
Завантажень PDF: 48
Опубліковано
2013-05-03