Ліберальна демократія в історичной ретроспективі українського суспільства та сучасні реалії

  • N. Dubovyk Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій (Київ)
Ключові слова: ліберальна демократія, лібералізм, демократія, ідеологія, держава, демократичні цінності.

Анотація

Розглянуто ретроспективу ідей лібералізму в Україні. Проведено дослідження особливостей становлення ліберальної демократії. Враховуючи особливості історичного розвитку, розкрито можливості запровадження ідей ліберальної демократії в сучасному українському суспільстві. Зроблено висновок про те, що ліберальна демократія є вченням про особистісну свободу і суверенітет народу. Її сприймають все більше число держав, водночас як її критики не в змозі запропонувати послідовну альтернативу.

Посилання

Бердяев Н. Философия неравенства. Собрание сочинений / Н. Бердяев –Т. IV. –Париж: YMCA-Press, 1990. – с. 417–461.

Горкін Л. П. Михайло Туган–Барановський – мислитель, вчений, громадянин / Л. П. Горкін // Туган-Барановський М. І. Політична економія. – К.: «Наукова думка», 1994. – С.21.

Драгоманов М. П. Листи до Івана Франка / М. П. Драгоманов – Варшава, 1937. – Т.1. – С.83.

Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / Ф. Фукуяма; пер. с англ. М. Б. Левина. – М.: АСТ, 2007. – 592с.

Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма / Ф. Хайек – М.: Изд-во «Новости» при участии изд-ва «Catallaxy», 1992. −304 с.

Хантингтон С. Третья волна: Демократизация в конце XX века / С. Хантингтон – М.: РОССПЭН, 2003. – С. 16−17.

Шварцмантель Д. Идеология и политика / Д. Шварцмантель – М.: Гуманитарный центр, 2009 г. – 312 с.

Опубліковано
2013-05-03