Особливості політичного маніпулювання в Україні

  • T. Zhitnikova Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: маніпулювання, політичне маніпулювання, коммунікація, прийоми політичного маніпулювання, особливості політичного маніпулювання в Україні.

Анотація

У статті розглядаютьсь прийоми політичного маніпулювання, визначаються фактори від яких залежить ефективність політичного маніпулювання, аналізуються динаміка змін поглядів українського суспільства під вливом маніпулятивних прийомів, а також визначаються особливості політичного манпіулювання в Україні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Закон України «Про вибори народних депутатів України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1665-15

Дубас О. Особливості політичного маніпулювання в інформаційному просторі України / О. Дубас // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. — К., 2009. — Вип. 18. — С. 231–239.

Лебон Г. Психология народов и масс / Г. Лебон. – СПб.: Макет, 1995. – 313 с.

Любивый Я. В. Современное массовое сознание: динамика и тенденции развития. / Я. В. Любивий. – К.: Наукова думка, 1993. – 140 с.

Хмелько В. Є. Ставлення громадян України щодо її вступу до Євросоюзу і НАТО та їхня оцінка своєї обізнаності стосовно цих організацій [Електронний ресурс] / В. Є. Хмелько. – Режим доступу: http://kiis.com.ua/materials/articles/attitude_to_

es_and_nato.pdf

Щербатых Ю. В. Психология выборов. Манипулирование массовым сознанием: механизмы воздействия / Ю. В. Щербатых. – М.: Эксмо, 2005г. – 400 с.

Шульга М. А. Реклама в структуре манипулятивных практик: постмодерный ракурс / М. А. Шульга // Практична філософія. – 2008. – №3. – с. 77–83


Переглядів анотації: 60
Завантажень PDF: 13
Опубліковано
2013-05-03