«Істина-Добро-Красота» в контексті античної калокагатійності та ареопагітичних «імен-реалій»

  • A. Zaluzhna Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)
Ключові слова: істина, добро, краса, калокагатія, імена-реалії, Божественні енергії.

Анотація

Здійснено аналіз особливості античного та середньовічного витлумачення проблеми єдності пізнавальних, морально-етичних та естетичних інтенцій людини, що акумулювались у вищій триєдності «Істина-Добро-Краса». Відстежено, що космоцентричний характер людини античного світорозуміння в її прагненні до ідеалу досконалості демонструє ту міру істини, добра і краси, що відповідає принципу калокагатії, тоді як у середньовічному мисленні «Істина, Добро, Краса» – імена-реалії, Божественні енергії (Діонісій Ареопагіт), у яких Бог відкривається світу у своєму самоодкровенні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Аверинцев С. С. Образ античности / С. С. Аверинцев – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 480 с.

Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы / С. С. Аверинцев – М.: Наука, 1977. – 320.

Бердяев Н. Дух и реальность / Н. Бердяев – М.: АСТ ; Х.: Фолио, 2003. – 679 с.

Бердяев Н. Философия свободы / Н. Бердяев – М.: АСТ ; Х.: Фолио, 2003. – 732 с.

Бычков В. В. Aesthetica patrum : Эстетика отцов церкви / В. В. Бычков – М.: Ладомир, 1995. – 593 с.

Дионисий Ареопагит. О Божественных именах. О мистическом богословии Д. Ареопагит – СПб.: Глаголъ, 1995. – 370 с.

Доброхотов А. Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии / А. Л. Доброхотов – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. – 248 с.

Василий Великий. Творения иже во святых отца нашего Василия Великого архиепископа Кесарии Каппадокийской / В. Великий – М.: Паломник, 1993. – Ч. 3. – 496, VIII, [2] с.

Григорий Богослов. Собрание творений: в 2 т. / Г. Богослов – Минск: Харвест ; М.: АСТ, 2000. – Т. 1. – 832 с.

Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры: творение святого отца нашего Иоанна Дамаскина / И. Дамаскин. – Ростов-на-Д: Братство святого Алексия: Приазов. край, 1992. –

с.

Никитин Е. П. Духовный мир: органический космос или разбегающаяся вселенная? / Е. П. Никитин // Вопросы философии. – 1991. – № 8. – С. 3–12.

Лосев А. Ф. История эстетических категорий / А. Ф. Лосев, В. П. Шестаков – М.: Искусство, 1965. – 374 с.

Платон. Бенкет / Платон // Читанка з історії філософії : у 6 кн, Кн. 1: Філософія стародавнього світу. – К., 1992. – С. 131–142.

Флоровский Г. В. Восточные отцы V–VIII веков / Г. В. Флоровский – М.: Паломник, 1992. – 260 с.


Переглядів анотації: 305
Завантажень PDF: 235
Опубліковано
2013-05-03