Основні напрямки забезпечення продовольчої безпеки країни в перехідний період

  • V. Orudzheva Бакинський Державний Університет
Ключові слова: перехідний період, економічна безпека, продовольча безпека, національна економіка, політика регіонального розвитку, економічна реформа, кількісні та якісні показники виробництва.

Анотація

Розглядаються питання забезпечення продовольчої
безпеки країни як складової частини економічної безпеки
в перехідний період, причому в цьому процесі розкрито
роль економічних реформ, а також визначено шляхи
надійного постачання населення продовольством. Окремо
зачіпаються питання міжнародного порядку, що впливають
на продуктивність праці і споживання в різних регіонах
світу, а також зросла загроза екологічного забруднення
навколишнього середовища. Розглядається також роль
тут демографічного чинника і роль політичних структур
як усередині країни, так і міжнародних, у формуванні
продовольчої безпеки в перехідний період.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ибрагимов И. Основные направления регионального развития / И. Ибрагимов – Баку: 2003

Мехтиев Ф. Особенности развития сельского хозяйства горных и высокогорных территорий Азербайджана. / Ф. Мехтиев – Баку: 2002

Мамедов Н. Экономическая безопасность страны / Н. Мамедов – Баку: 2005

Танрыверди Ахмед Паша. Основные проблемы государственного регулирования экономического развития регионов / А. П. Танрыверди – Баку: 2005

Пириев А. Политическая стратегия и национальная безопасность / А. Пириев – Баку: 2005

Права человека. Сборник международных документов – Варшава: 2001

Гасанов А. Политика национального развития и безопасности Азербайджанской Республики / А. Гасанов – Баку: 2011

Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности в мире 2012 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.fao.org/publications/sofi/ru/

Чеботарева М. С. Продовольственная безопасность в России и мире: сущность и проблемы / М. С. Чеботарева // Молодой ученый. – 2012. – №8. – С. 149 –151

Продовольственная безопасность в G8/G20 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.g20civil.com/ru


Переглядів анотації: 18
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2013-07-03